Oulun kaupunki | Koulutus- ja toimialamatkailun toimintamallin kehittäminen

Projektin tiedot

Oulun kaupungin tavoite on olla Suomen johtava koulutus- ja asiantuntijavierailukohde. Oulu on tuotteistanut koulutus- ja asiantuntijavierailupaketteja matkailjoille, jotka saapuvat alueelle eri puolilta maailmaa.

Projektin tilaajia olivat Oulun kaupungin sivistystoimi ja Business Oulu. Projekti toteutettiin syksy 2017- kevät 2018.

Lähtökohta

Business Oulu ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut halusivat luoda asiakaslähtöisesti uuden toimintamallin koulutus- ja toimialavierailuille. Erityisenä kohderyhmänä olivat ulkomaalaiset vierailijat.

 

Työn eteneminen

Nykytilannetta lähdettiin kartoittamaan haastattelemalla valittuja avainhenkilöitä. Tämän jälkeen pidettiin aloitustyöpaja, jossa määriteltiin yhteisiä tavoitteita projektille ja toimintamallille sekä kerättiin alustavaa tietoa matkailijoista/vierailijoista. Seuraavassa vaiheessa pidettiin organisaatioiden sisäistä tietoa hyödyntäviä työpajoja, joissa käytiin läpi erilaisia asiakaspersoonia ja heidän kokemuksiaan. Tämän jälkeen toimintamallia vietiin iteratiivisesti eteenpäin sekä asiantuntijatyönä että organisaatioiden kanssa pidetyissä työpajoissa.

PalonKoulutusToimialavierailutToimintamalli.jpg
PalonKoulutusToimialavierailutToimintamalli.jpg

Lopputulos

Yhteistyön lopputuloksena syntyi koulutus- ja toimialavierailujen toimintamalli, jossa on kuvattuna eri sidosryhmien roolit ja vastuut sekä yleinen palvelumalli. Tämän lisäksi yhteistyön aikana tehtiin erityiset vierailijapersoonat toimijoiden sisäiseen tietoon pohjautuen. Persoonia voidaan hyödyntää matkailupalveluiden kehittämisessä ja kokonaispakettien tuotteistamisessa.

Palon palvelumuotoilun ammattilaisten kanssa työskennellessä hajanaiset ajatukset ja alkutekijöissä olleet suunnitelmat muuttuivat monivaiheisten, monipuolisten ja mielenkiintoisten työskentelyrupeamien ja kattavien keskusteluiden sekä täsmähaastatteluiden päätteksi selkeäksi lopputulemaksi. Mietteet ja murheet muokkautuivat malliksi!
— Eija Ruohomäki