Oulun kaupunki | Koulutus- ja toimialamatkailun toimintamallin kehittäminen

Business Oulu ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut halusivat luoda asiakaslähtöisesti uuden toimintamallin koulutus- ja toimialavierailuille. Erityisenä kohderyhmänä olivat ulkomaalaiset vierailijat.

Nykytilannetta lähdettiin kartoittamaan haastattelemalla valittuja avainhenkilöitä. Tämän jälkeen pidettiin aloitustilaisuus, jossa määriteltiin yhteisiä tavoitteita projektille ja toimintamallille sekä kerättiin alustavaa tietoa matkailijoista/vierailijoista. Seuraavassa vaiheessa pidettiin organisaatioiden sisäistä tietoa hyödyntäviä työpajoja, joissa käytiin läpi erilaisia asiakaspersoonia ja heidän kokemuksiaan. Tämän jälkeen toimintamallia vietiin iteratiivisesti eteenpäin sekä asiantuntijatyönä että organisaatioiden kanssa pidetyissä työpajoissa.

PalonKoulutusToimialavierailutToimintamalli.jpg
PalonKoulutusToimialavierailutToimintamalli.jpg

Lopputulos

Yhteistyön lopputuloksena syntyi koulutus- ja toimialavierailujen toimintamalli, jossa on kuvattuna eri sidosryhmien roolit ja vastuut sekä yleinen palvelumalli. Tämän lisäksi yhteistyön aikana tehtiin erityiset vierailijaprofiilit toimijoiden sisäiseen tietoon pohjautuen. Profiileita voidaan hyödyntää matkailupalveluiden kehittämisessä ja kokonaispakettien tuotteistamisessa.

Palon palvelumuotoilun ammattilaisten kanssa työskennellessä hajanaiset ajatukset ja alkutekijöissä olleet suunnitelmat muuttuivat monivaiheisten, monipuolisten ja mielenkiintoisten työskentelyrupeamien ja kattavien keskusteluiden sekä täsmähaastatteluiden päätteksi selkeäksi lopputulemaksi. Mietteet ja murheet muokkautuivat malliksi!
— Eija Ruohomäki