Jyväskylän kaupunki | Palveluohjaajien valmennukset

Projektitiedot

Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluissa järjestettiin valinnanvapauskokeilu (liittyen sote-uudistukseen). Valtakunnallisilla kokeiluilla tuotetaan tietoa siitä, miten asiakkaat tekevät valintoja, kun heillä on vapaus valita oma palveluntuottajansa. Samalla saadaan tietoa palveluiden laadusta ja niistä kilpailutekijöistä, jotka asiakkaan valintaan vaikuttavat.

Lähtökohta

Jyväskylä kaupungin sote-palveluille järjestetyjen palveluohjaajien valmennuksien tavoitteena on ollut vahvistaa osallistujien asiakaslähtöisten työskentelytapojen osaamista ja antaa heille menetelmiä oman työnsä kehittämiseen.

Palveluohjaaja on sotealan asiakastyötä tekevät henkilö, joka antaa ohjausta ja neuvoja asiakkaiden ongelmiin kasvokkain, puhelimen tai verkon välityksellä.

Valmennushjelmat olemme toteuttaneet yhdessä Valmennustalo Virran kanssa.

Toteutus

Suunnittelimme valmennusohjelman, joka toteutettiin Jyväskylässä neljä kertaa. Valmennusohjelman pilotti järjestettiin vuonna 2017. Vuoden 2018 aikana järjestettiin kaksi uutta valmennusohjelmaa. Neljäs valmennusohjelma toteutettiin 2019 keväällä ennen valinnanvapauskokeilu-hankkeen päättymistä.

Valmennusohjelmien aikana palveluohjaajat ovat kehittäneet käytännön ratkaisuja omaan työhönsä palvelumuotoilun menetelmien avulla. Tämän lisäksi he voivat toimia ns. muutosagentteina omassa työyhteisössään vahvistamalla sisäisessä toiminnassa asiakaslähtöistä ajattelumallia ja tuomalla siihen uusia menetelmiä.

Valmennusohjelman palvelumuotoiluosuus on koostunut 4 lähipäivästä sekä lähipäivien välissä toteutetuista kehittämisprojekteista, joissa osallistujat kehittivät pienryhmissä omia palveluitaan.

PalonJKLValmennus4.jpg
PalonJKLValmennus.jpg
PalonJKLValmennus3.jpg
PalonJKLValmennus.jpg

Lopputuloksia

  • Yhteensä vuosina 2017-2019 valmennusohjelmiin osallistui n. 80 palveluohjaajaa.

  • Neljän valmennusohjelman aikana tehtiin yhteensä 23 kehittämisprojektia, joissa kehitetyistä ratkaisuista osa on viety käytäntöön välittömästi. Osaa konsepteista kehitetään edelleen jatkohankkeissa.

  • Keräsimme sekä numeerista ja avointa palautetta jokaisesta valmennusohjelmasta. Kun osallistujat arvioivat asteikolla 1-4 valmennuksen tavoitteiden täyttymistä omalta kohdaltaan, saatiin keskiarvoksi 3,7.

  • Palautteiden lopputerveisissä useimmat valmennukseen osallistuja toivoivat kaikkien sote-työntekijöiden käyvän läpi tämän saman valmennusohjelman.

Lue myös artikkelit valmennusohjelmasta:

“Tehtyjen kehittämistöiden tuotoksista suurin osa on otettu käyttöön, osan odottaessa vielä jatkokehittämistä. Osallistujat ovat kokeneet valmennukset erittäin hyödyllisinä ja saaneet uutta virtaa päivittäisen työn uudistamiseen.“

Työskentelytavat tukivat todella hyvin oppimista, ja toimivat herättelijänä uusille asioille sekä vanhojen tietojen kertaamiselle. Kehittämistehtävämme aihe oli mielestäni hyvä, sillä sille oli todella tarvetta yksikössämme. Tämä mahdollisti esimiehen sekä muun työyhteisön osallistumisen ja tuen tehtävän tekemiseen ja jatkokehittelyyn.
— Valmennukseen osallistuneen palautetta
Oli hyvä kun valmennuksessa käytiin aluksi teoriaa ja sitten saimme “testata” teoriaa käytännössä. Pidin siitä kun valmennus sisälsi paljon erilaisten tehtävien tekemistä, eikä vain kuuntelemista ja muistiinpanojen tekemistä. Tekemällä oppii parhaiten. Valmennuksesta sain paljon hyviä vinkkejä ja ideoita, joita pyrin hyödyntämään työssäni sekä jakamaan myös työyhteisössäni.
— Valmennukseen osallistuneen palautetta
Minä pidin kaikkien kouluttajien työskentelystä, ja he täydensivät mukavasti toisiaan. Hyviä tyyppejä sekä oman alansa osaajia kaikki!
— Valmennukseen osallistuneen palautetta