Valmennusohjelmat Jyväskylän kaupungin palveluohjaajille

Jyväskylä kaupungin sotelle järjestetyjen valmennuksien tavoitteena on ollut vahvistaa osallistujien asiakaslähtöisten työskentelytapojen osaamista ja antaa heille menetelmiä oman työnsä kehittämiseen. Ohjelmien aikana palveluohjaajat ovat kehittäneet käytännön ratkaisuja omaan työhönsä palvelumuotoilun menetelmien avulla. Tämän lisäksi heidän odotetaan toimivan muutosagentteina omassa työyhteisössään tuoden siihen mukanaan asiakaslähtöistä ajattelumallia ja menetelmiä.

Valmennusohjelman pilotti järjestettiin vuonna 2017. Vuoden 2018 aikana järjestetään kaksi uutta valmennusohjelmaa. Yhteensä vuosina 2017-2018 valmennusohjelmiin on osallistunut n. 60 asiakaspalvelussa toimivaa palveluohjaajaa.

Valmennusohjelman palvelumuotoiluosuus on koostunut 4-5 lähipäivästä sekä lähipäivien välissä toteutetuista tehtävistä, joiden avulla ryhmät veivät omia kehitysprojektejaan eteenpäin. Yhden valmennusohjelman aikana valmistuu 5-6 kehitysprojektia, joista osa on viety käytäntöön välittömästi Jyväskylän sote-palveluissa. Osaa konsepteista kehitetään edelleen jatkohankkeissa.

PalonJKLValmennus4.jpg
PalonJKLValmennus.jpg
PalonJKLValmennus3.jpg
PalonJKLValmennus.jpg

Valmennusohjelmaan osallistui vuoden 2017 aikana yhteensä 22 sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluohjaajaa, joilta kerättiin lopuksi sekä numeerista että avointa palautetta. Kun osallistujat arvioivat asteikolla 1-4 valmennuksen tavoitteiden täyttymistä omalta kohdaltaan, saatiin keskiarvoksi 3,5. Keväällä 2018 vastaava keskiarvo nousi jo 3,7:ään.

Työskentelytavat tukivat todella hyvin oppimista, ja toimivat herättelijänä uusille asioille sekä vanhojen tietojen kertaamiselle. Kehittämistehtävämme aihe oli mielestäni hyvä, sillä sille oli todella tarvetta yksikössämme. Tämä mahdollisti esimiehen sekä muun työyhteisön osallistumisen ja tuen tehtävän tekemiseen ja jatkokehittelyyn.
— Valmennukseen osallistuneen palautetta
Oli hyvä kun valmennuksessa käytiin aluksi teoriaa ja sitten saimme “testata” teoriaa käytännössä. Pidin siitä kun valmennus sisälsi paljon erilaisten tehtävien tekemistä, eikä vain kuuntelemista ja muistiinpanojen tekemistä. Tekemällä oppii parhaiten. Valmennuksesta sain paljon hyviä vinkkejä ja ideoita, joita pyrin hyödyntämään työssäni sekä jakamaan myös työyhteisössäni.
— Valmennukseen osallistuneen palautetta
Minä pidin kaikkien kouluttajien työskentelystä, ja he täydensivät mukavasti toisiaan. Hyviä tyyppejä sekä oman alansa osaajia kaikki!
— Valmennukseen osallistuneen palautetta

Ohjelman toteuttamisessa teemme yhteistyötä Valmennustalo Virran kanssa.