Oulun kaupunki | Mukavampi koulu -työpajat

Lähtökohta

Oululaisessa koulussa oli tehty kokemuspohjainen kysely kaikille oppilaille. Kyselyn pohjalta haluttiin lisätä ymmärrystä tietyistä koululaisia koskevista teemoista - mm. hyvä luokkahengen luominen, kuunteleva opettaja/aikuinen, lasten tasapuolinen kohtelu. Työpajojen tavoitteena oli kehittää koululaisten kouluarkea osallistamalla ala- ja yläkoululaisia kehitystyöhön.

Työn eteneminen

Järjestimme kaksi työpajaa, joissa koululaiset pääsivät kertomaan ajatuksiaan ja ideoimaan ratkaisuja. Työpajoissa käytettiin menetelmiä, jotka sopivat ikäluokan kanssa työskentelyyn. Työpajoissa koululaiset kertoivat koulunkäynnin haasteistaan sekä kehittivät ratkaisuja niihin. Palo suunnitteli ja veti työpajat sekä analysoi ja raportoi löydökset.

IMG_2478.JPG
IMG_2445.jpg

Lopputulokset

Lopputuloksena oli raportti, jossa kerrottiin lasten näkemyksiä mm. kiusaamisesta ja tasavertaisesta kohtelusta. Lisäksi raportti esitteli koululaisten omat ratkaisut siihen, miten tukea lasten henkistä jaksamista sekä yleistä viihtymistä koulussa.

Palvelumuotoilu Palo toteutti työpajat asiantuntevasti ja valitut menetelmät soveltuivat erinomaisesti lasten ja nuorten kohtaamiseen. Työpajoissa päästiin puhumaan oikeista, oppilaita koskettavista asioista.
— Susanna Hellsten, Oulun kaupunki