Ikäihmisten digitaalisen palvelun kehittäminen

PaloAvausTyöpaja.jpg

Oulun kaupunki valitsi meidät Avaus-hankkeen pääyhteistyökumppaniksi ikäihmisille suunnatun digitaalisen palvelutarjottimen kehittämisessä. Vastuullamme oli suunnitella ja toteuttaa:

  • 12 palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntävää työpajaa ikäihmisille sekä hyvinvointialan ammattilaisille asiakasymmärryksen keräämiseksi sekä palvelun sisällön tuottamisen tueksi

  • Uuden palvelutarjottimen konsepti ja prototyyppi (web-demo)

  • Palvelutarjottimen arviointitutkimus

“Rikkainta oli yhdessä työskentely ja yhdessä ideoiden pohtiminen. Tuloksena saatiin syvällinen ymmärtämys siitä, mitä palveluja ikääntyneet käyttävät, miten he haluavat tietokonetta käyttää ja millainen ikääntyneiden käyttöliittymän tulee olla. Palvelumuotoilu Palosta välittyivät ammattitaito, inhimillisyys, lämpö ja halu onnistua.”

— Erika Kukkonen, projektipäällikkö, Oulun kaupunki

Päätavoitteena oli kerätä laadukasta asiakasymmärrystä ja siihen pohjautuen viedä hankkeen määrittelytyötä isoin harppauksin eteenpäin kohti konkreettisia tuloksia. Työpajojen suunnittelu lähti usein siitä, että yksinkertaistimme senhetkisen suunnitelman prototyypin muotoon. Valitsimme myös työpajaan sellaiset menetelmät, joiden avulla saatiin kokemuksellista palautetta prototyypin toimivuudesta käytännön tasolla. Teimme Kaikista työpajoista kattavat raportit hankkeen käyttöön.

Hyvinvoinnin ammattilaisten työpajojen menetelmiä valittaessa painotimme asiakasnäkökulmaa tuovia menetelmiä, jotta asiakas pysyy ammattilaisten mielessä koko ajan sisältöä kehitettäessä. 

Avaus-hanke hyödynsi vahvasti luomaamme konseptia palvelutarjottimen toteutuksessa ja julkaisuvaiheen jälkeen toteutimme vielä arviointitutkimuksen kyseiselle palvelulle. Tutkimuksessa haluttiin erityisesti ymmärtää miten hyvin sivusto palvelee tarkoitustaan ja mitä siitä voitaisiin oppia mahdollisisa jatkohankkeita varten. Tutkimuksessa haastatelimme 7 ikäihmistä heidän kotonaan. Haastatteluosuuden lisäksi osallistujia pyydettiin tutustumaan kaupungin toteuttamaan sivustoon ja etsimään sieltä heitä mahdollisesti kiinnostavia asioita. Sivuston käyttöä havainnoitiin ja samalla esitettiin tarkentavia kysymyksiä. Tutkimuksen löydöksiä esiteltiin sekä perinteisen raportin että videokoosteiden voimin.