Osnakodit | Asumisen palveluiden kehittäminen

Projektitiedot

Osnakodit tarjoaa nuorisoasuntoja ja ikärajattomia vuokra-asuntoja Oulussa, Kempeleessä, Jäälissä ja Sodankylässä.

Projekti toteutettiin vuoden 2017 keväällä.

Lähtökohta

Yhteistyömme Oulussa toimivan nuorten asumisen palveluja tarjoavan Osnakotien kanssa tähtäsi organisaation koko palvelutarjooman kehittämiseen. Osnakodit-nimen alla toimii isännöintipalvelua, rakennuttamispalveluita ja tuetun asumisen palveluita tarjoavia tahoja. Palvelut vaihtelevat kiinteistöhuollon palveluista asukastoiminnan järjestämiseen sekä kattaviin neuvonta- sekä yksilöllisiin tukipalveluihin.

Työn eteneminen

Osnakotien toimintaa kehitettiin kolmen työpajan avulla. Organisaation koko henkilöstö osallistui mahdollisuuksien mukaan työpajoihin. Kehittämisen lähtökohdaksi otettiin Osnakotien itse kehittämät asiakaspersoonat, joita täydennettiin työpajoissa. Jo ensimmäisessä työpajassa palveluita lähdettiin mallintamaan palvelupoluiksi.

Toiseen työpajaan saimme analysoitavaksi henkilökunnan viikon ajan pitämät luotaimet, joissa oli kuvattu asiakaskohtaamisia, niihin liittyviä haasteita ja sitä, miten tilanteet olivat ratkenneet. Näiden haasteiden ja jo kuvattujen palvelupolkujen pohjalta työpajassa keskityttiin ideoimaan parannuksia. Parhaita ideoita jatkotyöstettiin nopeasti käyttäen erilaisia kuvaamismenetelmiä.

2017-02-21 13.02.00.jpg
2017-04-11 16.56.07.jpg
2017-04-19 14.05.38-3.jpg

Ennen kolmatta Osnakotien kehittämistyöpajaa saimme mahdollisuuden järjestää asukkaille oman työpajan. Tähän työpajaan otimme mukaan henkilökunnan kehittämät ideat ja pyysimme asukkaita valitsemaan niistä parhaimmat ja huonoimmat - näin kuulimme myös ihan uusista asumisen haasteista keskustelun lomassa.

Viimeisessä henkilökunnan työpajassa keskityimme asukkaiden ajatuksiin ja ideoiden arvioihin, jotka käytiin läpi palvelupolun avulla. Valitsimme tärkeimpiä kehittämiskohteita, joille tehtiin tarkemmat askelmerkit. Lopuksi Osnakotien palveluille luotiin arvokellot pienryhmissä. Palvelupolkukuvaus asukkaiden palautteineen ja ideoineen otettiin heti Osnakotien käyttöön.

Lopputulos

Palosta jäi mieleen ystävällisyys ja asiakkaan tarpeen tunnistaminen, ja johdonmukaisuus.
— Jaakko Ruokola, toimitusjohtaja, Oulun Moniasunnot Oy

Yhteistyömme lopputuloksena toimitimme Osnakodeille ideakortit, koosteen organisaation palveluista ja arvoista sekä täydennetyt asiakaspersoonat ja kuvauksen asumisen polusta.