Kuntalaiset kehittivät keskustan asemakaavaa

Olimme mukana Iin kunnan keskustan asemakaavan kehittämisprosessissa. Tehtävämme oli tuoda kuntalaiset mukaan kehittämisprosessiin, jotta asemakaavatyön pohjana on kuntalaisten todelliset tarpeet ja toiveet. Tämä blogi esittelee projektia ja sen osallistamisen menetelmiä.

Työmme oli osa Innovatiiviset vähähiiliset palvelut –hankkeen palvelumuotoilun asiantuntijapalveluita. Asemakaavatyö koskee Iin kunnan keskustan uutta kaavaa, joka ulottuu vuoteen 2040 asti.

Keräsimme tietoa seuraavilla tavoilla:

  • Yksilöhaastattelut ja karttakyselyt (9 haastateltavaa, työssäkäyviä kuntalaisia)

  • Ryhmähaastattelut ja karttakyselyt (21 haastateltavaa, nuoria ja ikäihmisiä)

  • Karttakysely Iin kuntatiedotteessa (14 vastausta)

  • Osallistuva Ii –Facebook ryhmän kautta kysytyt kysymykset (n. 200 vastausta)

  • Valtuustoseminaari 23.1.17 (n. 30 osallistujaa, kunnanvaltuutettuja)

  • Minun keskustani –tilaisuus 4.2.17 (julkinen yleisötilaisuus, 32 kuntalaista ryhmissä, yhteensä 48 vierailijaa)

Syys- ja helmikuun välisenä aikana saimme siis yhteensä yli 300 osallistumista projektiin.

Palvelumuotoilu Palo Iin Keskustan asemakaavan kehitys

Karttakysely

Ensi vaiheen haastatteluissa käytimme tukena tarinallista karttakyselyä, joka lähetettiin osallistujille etukäteen tutustumista varten. Haastatteluiden jälkeen karttakysely julkaistiin Iin kuntatiedotteessa, josta sen pystyi kuka tahansa kunnan asukas täyttämään. Karttakyselyssä oli 4 kysymystä, jotka esitettiin tarinan muodossa. Tarinan käyttäminen ja sitä myötä kyselyn leikkisyys herätti kiinnostusta lehdistössäkin.

Saimme kyselyn perusteella erittäin hyvin tietoa esimerkiksi siitä mitkä rakennukset keskustassa koettiin arvokkaiksi ja mitkä taas koettiin ns. maiseman pilaajiksi. Vastausten perusteella teimme koosteita, joita hyödynnettiin Minun keskustani -työpajoissa.

Palvelumuotoilu Palo Iin Keskustan asemakaavan kehitys

Osallistuva Ii -kyselyt

Yhteistyössä Rantapohja-lehden kanssa julkaisimme tammikuussa kerran viikossa vaihtuvan kysymyksen kuntalaisille. Oikeasti kysymyksiä oli kerrallaan kaksi, jotka liittyivät yhteen – esimerkiksi mikä koetaan Iissä rumaksi ja mikä kauniiksi. Kysymyksiin pystyi vastamaan Osallistuva Ii -facebook-sivulla.

Vastaaminen oli helppoa, sillä kysymyksiä oli tosiaan kerrallaan vain pari. Varmasti tämä oli osasyy siihen, että saimme kyselyyn runsaasti vastauksia – ja huomattavaa oli, että vastaukset olivat pitkiä ja hyvin pohdittuja.

Palvelumuotoilu Palo Iin Keskustan asemakaavan kehitys
RANTAPOHJA-LEHTI JULKAISI KYSYMYKSET JA MUUTAMAN IILÄISEN VASTAUKSIA NIIHIN - TÄMÄ KANNUSTI KUNTALAISIA VASTAAMAAN KYSYMYKSIIN AHKERASTI

Minun keskustani -työpajat

Minun keskustani –tilaisuus oli kokonaisuuden suurin tilaisuus, eräänlainen huipentuma, johon panostettiin paljon työtä ja osaamista. Tilaisuuden käytännön järjestelyitä tehtiin isommalla työryhmällä.

Tilaisuus onnistui erittäin hienosti. Se sujui monilta osin paremmin kuin työryhmässä osasimme odottaakaan. Kuntalaisten suunnitelmat olivat puhuttelevia ja he vaikuttivat olevan aidosti innostuneita.

Tilaisuudessa käytettiin hyväksi käsillä tekemistä ja konkreettista kolmiulotteista rakentamista mm. legopalikoilla. Tämä oli luontevaa vaikka osallistujat olivatkin pääosin aikuisia, jopa varttuneempaa ikäryhmää. Havaintojemme perusteella voidaan sanoa, että tällainen konkreettinen tekeminen, ideointi ja sitä kautta yhteisöllinen vaikuttaminen näyttivät innostavan todella paljon osallistujia. Työskentely sujui hyvin ja leikkisästi: työkaluina käytettävien Iin kunnan karttojen avulla ryhmät saivat leikkiä arkkitehtinä olemista.

Palvelumuotoilu Palo Iin Keskustan asemakaavan kehitys

Työpajasta kuvattiin esittelyvideo


Työpajaan tutustuivat myös useat mediat

Yle Pohjois-Suomi teki tv-uutisen työpajan suunnitteluvaiheesta. Lisäksi Kaleva, Rantapohja sekä Iin Sanomat vierailivat tilaisuudessa.

 

Palvelumuotoilu Palo Iin Keskustan asemakaavan kehitys
KALEVA UUTISOI TYÖPAJASTA
Palvelumuotoilu Palo Iin Keskustan asemakaavan kehitys
IIN SANOMIEN JUTTU TYÖPAJOISTA
Palvelumuotoilu Palo Iin Keskustan asemakaavan kehitys
RANTAPOHJAN JUTTU TYÖPAJASTA

Löydökset

Koko prosessin aikana materiaalia kertyi kiitettävästi, joka loi oman haasteensa meille palvelumuotoilijoille löydösten esittämisessä. Kunnan teknisen viraston ja asemakaavaa työstävän arkkitehdin kanssa keskusteltiin lopputulosten esittämismuodoista. Toimitimme pelkästään arkkitehtien käyttöön koostevideon työpajojen tuloksista, joista käy hyvin selville myös yksityiskohtaiset kuntalaisten ideat. Julkisessa kirjallisessa loppuraportissa nostimme esille pääteemat sekä liitteenä toimitimme tuloksia aiemmista vaiheista (mm. kyselyiden koonnit).

Pääteemoiksi nousivat seuraavat: 1. yleinen viihtyvyys keskustassa, 2. torin sijainti ja toiminnot, 3. harrastukset, liikunta ja vapaa-aika, 4. liikennejärjestelyt, 5. uudisrakentaminen, 6. historia ja perinteet ja 7. vähähiilisyys.

Asemakaavatyö jatkuu Iin kunnassa ja uusi asemakaavan suunnitellaan olevan valmis loppuvuodesta 2017.

Työn tuloksia oli kevään 2017 aikana nähtävillä myös eri puolilla Iin kuntaa. Tulosten näyttely on esillä mm. Autokeidas -kauppakeskuksessa sekä Iin keskuskirjastossa.

Palvelumuotoilu Palo Iin Keskustan asemakaavan kehitys
ESIMERKKI PROJEKTIN AIKANA TEHDYISTÄ KOONNEISTA

Kiinnostaako
palvelumuotoilu?

Ota yhteyttä


Muita blogiartikkeleita

- / - Kohdetta

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?