Asiakkaiden kokemuksia Palon palvelumuotoilukorteista

Palon palvelumuotoilukortit esittelevät kätevästi palvelumuotoilun prosessia, menetelmiä ja käsitteitä

Koska tiedämme, että kortteja on hyödynnetty monenlaisissa organisaatioissa ja tilanteissa, pyysimme Anne-Mari Piristä Askaremo Oy:sta, haastattelemaan kahta pakkaa hyödyntänyttä asiakastamme. Haastateltaviksi valikoituivat Jaana Johanna Kokko ja Marjo Jussila, joiden kokemuksista pääset lukemaan tässä kirjoituksessa.

Palon pakka on jaettu palvelumuotoiluprosessin mukaisesti, joten kortit etenevät loogisesti prosessin alkuvaiheista loppuun asti. Pakan mukana tulee myös infolehtinen, joka sisältää mm. perustietoa palvelumuotoilusta ja prosessimallin. Kortit on pakattu kätevään kansioon, joka on helppo kuljettaa mukana.

 

Lue lisää korteista

 

Palvelumuotoilu Palo Kokemuksia palvelumuotoilukorteista
Palvelumuotoilukortit

Jaana on käyttänyt kortteja opinnoissaan ja oman yritystoimintansa kehittämisessä

Jaana Johanna Kokko on digiyrittäjä, valmentaja, työhyvinvoinnin ja perehdytyksen puolestapuhuja sekä Parempi työkulttuuri (Paku) ® -konseptin kehittäjä. Jaana kertoi olevansa kiinnostunut työhyvinvoinnista, viestinnästä ja perehdytyksestä. Mediatuotannon opintojen yhteydessä hän on tutustunut myös palvelumuotoiluun ja etsiessään lisää tietoa aiheesta, hän löysi Palon blogin ja sitä kautta palvelumuotoilukortit. Ne ovat osoittautuneet hyödylliseksi työvälineeksi, joita hän on käyttänyt niin opinnoissaan kuin omassa yrityksessään. Perehdyttäminen ja siihen liittyvät haasteet ovat erityisen lähellä Jaana Johannan sydäntä. Työhön perehdytys voi olla iso kompastuskivi organisaation sisäisissä prosesseissa ja sen kehittämisessä on vielä paljon tehtävää. Tässä työssä palvelumuotoilusta on hyötyä.

 Jaana Johannalle palvelumuotoilukorttien tärkein anti on ollut lisätieto erilaisista ideointimenetelmistä. Palvelumuotoilun tarjoamia mahdollisuuksia on niin paljon, että yksittäiseen tilanteeseen sopivan menetelmän valintaan voi mennä paljonkin aikaa. Jaana Johanna suosittelee palvelumuotoilukortteja erityisesti heille, joilla on jo ymmärrys palvelumuotoilusta, ja jotka pohtivat sopivan menetelmän valitsemista esimerkiksi kehittämisprojektiin. Itse hän on hyödyntänyt palvelumuotoilukortteja mm. kilpailija-analyysin ja asiakaskuvausten laatimisessa.

“Tykkään siitä, että palvelumuotoilukortit ovat jotain konkreettista, jota voi pidellä käsissä. Niitä voi helposti selata ja niistä voi valita tilanteeseen sopivia kortteja. Sopivan menetelmän etsimiseen menee helposti paljon aikaa ja tässä palvelumuotoilukortit voivat auttaa.”

 

Palvelumuotoilu Palo Kokemuksia palvelumuotoilukorteista
JAANA JOHANNA KOKKO, DIGIYRITTÄJÄ ”PAREMPI TYÖKULTTUURI RAKENNETAAN JA YLLÄPIDETÄÄN SISÄISIÄ PROSESSEJA KEHITTÄMÄLLÄ, VASTUULLISEN PEREHDYTYKSEN, VAIKUTTAVAN VIESTINNÄN JA VALMENTAVAN JOHTAMISEN AVULLA.”

Marjo on hyödyntänyt kortteja opetus- ja kehitystyössä

Projektipäällikkö Marjo Jussila Lapin ammattikorkeakoulusta (Tornio) kertoi hyödyntäneensä Palon palvelumuotoilukortteja opetuksessa, hankkeiden puitteissa järjestetyissä työpajoissa ja eri organisaatioille toteutetuissa täydennyskoulutuksissa. Marjolle palvelumuotoilukortit ovat toimineet helppokäyttöisenä muistilistana palvelumuotoilun menetelmistä sekä keinona esitellä opiskelijoille yksittäisiä palvelumuotoilun menetelmiä.

Marjo on hyödyntänyt palvelumuotoilukortteja koulutuksissa, jotka sivuavat palvelumuotoilua aihealueena. Kortit sopivat hänen mukaansa erityisen hyvin tilanteisiin, joissa ei ole tarvetta perehtyä syvällisesti palvelumuotoilun teorioihin, vaan pikemminkin esitellä selkeitä, yksittäisiä menetelmiä. Hän on esimerkiksi valinnut palvelumuotoilukorteista muutamia tilanteeseen sopivia kortteja, joita opiskelijat ovat voineet soveltaa aiheeseen perehtyessään.

 Marjon näkemys on, että korttien hyödyntämismahdollisuudet ovat suurimmat, kun käyttäjä on jo perehtynyt palvelumuotoiluun ja sen menetelmiin. Ne toimivat tiiviinä kertauksena siitä, mitä menetelmiä eri tilanteissa kannattaa hyödyntää.

“Minullakin on hyllyt täynnä palvelumuotoilua käsitteleviä kirjoja, mutta niistä on toisinaan työläs etsiä tietoa esimerkiksi yksittäisestä menetelmästä. Tässä palvelumuotoilukortit ovat osoittautuneet hyväksi apuvälineeksi.”

 

Palvelumuotoilu Palo Kokemuksia palvelumuotoilukorteista
MARJO JUSSILA, LAPIN AMK, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Millaisia kokemuksia sinulla on
Palon palvelumuotoilukorteista?
Lähetä meille palautetta.

Ota yhteyttä


Muita blogiartikkeleita

- / - Kohdetta

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?