Palvelumuotoilutyöpajat ja yhteiskehittäminen -koulutus

21.3 ja 31.3. klo 9-13 | Verkkokoulutus

Paikka: Verkossa

Järjestämme yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa tehokoulutuspäivän digitaalisten palveluiden muotoilusta.

Palvelumuotoilu ei ole yhtä kuin työpajat, mutta yhteiskehittämistä on vaikeaa saada aikaan ilman niitä. Koulutuksessa pureudutaan palvelumuotoilutyöpajojen mahdollisuuksiin ja sudenkuoppiin. Opit suunnittelemaan työpajoja osallistujalähtöisesti ja saat vinkkejä onnistuneiden ja luovien työpajojen järjestämiseen. Miten yhteiskehittää haastavissakin tilanteissa? Miten tukea kaikkien luovuutta ja kuulluksi tulemista? Koulutuspäivien välillä on välitehtävä, joka vaatii havainnointia omalla työpaikallasi tai valitsemassasi yhteisössä sekä kevyttä suunnittelua.

Sisältö:

  • Työpajojen rooli ja merkitys palveluiden kehittämisessä
  • Mihin palvelumuotoilutyöpajoja voi hyödyntää
  • Työpajojen fasilitoinnin perusteet
  • Työpajojen onnistumiset ja esteet
  • Luova ongelmanratkaisu työpajan pohjana
  • Työpajan suunnittelu
  • Työpajarunko- ja menetelmäesimerkkejä

Kohderyhmä: Palvelumuotoilun perusopinnot käyneet (tai vastaavat taidot), jotka työskentelevät palvelujen kehittämisen parissa.

Kouluttaja: Kouluttajana Palon Essi Kuure, joka on teollinen muotoilija ja taiteen tohtori. Essi on pitänyt satoja työpajoja niin Suomessa kuin ulkomailla, yrityksissä ja yhteisöissä. Essi on väitellyt Taiteen tohtoriksi aiheenaan palvelumuotoilutyöpajojen merkitys muotoilun käytäntöihin.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Palvelumuotoilu Palo Silver Economy-hanke Palvelumuotoiluvalmennukset yrityksille