Palvelumuotoilua julkisissa palveluissa - perusteista käytäntöön​

31.10.2022 – 28.2.2023

Paikka: Verkkokoulutus

Koulutuksessa opit käytännönläheisesti palvelumuotoilun prosessin ja opit soveltamaan palvelumuotoilun menetelmiä. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ja toiminnan ihmislähtöistä kehittämistä, johon palvelun käyttäjä otetaan aktiivisesti mukaan. Palvelumuotoilu antaa kehitystyölle kokonaisvaltaisen lähestymistavan, prosessin, menetelmät ja työkalut. Palvelumuotoilussa hyödynnetään muotoilusta tuttuja menetelmiä – mm. luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä yhteiskehittämistä ja nopeita kokeiluja.

Koulutuksen sisällöt on räätälöity erityisesti julkisten palveluiden kehittäjille, esim. valtion laitosten ja kuntien työntekijöille. Koulutukseen kuuluu palvelumuotoiluprojektin toteuttaminen, jonka aihe tulee osallistujan omista työtehtävistä julkisten palveluiden kehittämiseen liittyen.

  • 17.10.2022 Ennakkotehtävä opiskelijoille
  • 31.10.2022 klo 9-14 Asiakaskokemus ja asiakaslähtöisyys
  • 1.11.2022 klo 9-14 Johdanto palvelumuotoiluun
  • 16.11.2022 klo 9-16 Palvelun nykytilanteen kartoitus
  • 28.11.2022 klo 9-16 Asiakasymmärryksen kerääminen ja kiteyttäminen
  • 12.1.2023 klo 9-16 Ideointi ja konseptointi
  • 18.1.2023 klo 9-16 Kokeilemalla kehittäminen
  • 14.2.2023 klo 9-16 Tuotteistaminen
  • 28.2.2023 klo 9-16 Asiakaskokemuksen ja muotoilun johtaminen

Koulutuksen järjestää Peräpohjolan opisto. Kouluttajana toimii Palon Essi Kuure.

Lue lisää

Palvelumuotoilu Palo Koulutus