Palvelumuotoilu tutuksi! Perusteet ja menetelmät -verkkokoulutus

24.2.–17.6.2022

Paikka: Verkossa

Koulutusohjelma sisältää 2 puolen päivän ja 8 koko päivän verkkokoulutusta. Koulutuksessa jokainen osallistuja saa sparrauksen kouluttajalta asiakasymmärrystutkimuksen suunnitteluun. Lisäksi koulutus sisältää ennakko- ja välitehtäviä, jotka tukevat oppimista ja oman projektin tekemistä

Koulutuksen runko jakaantuu seuraaviin osioihin:

 • Palvelumuotoilun perusteet 24.2 klo 9-12
 • Johdatus muotoiluajatteluun 17.3 klo 9-16
 • Palvelun nykytilanteen kartoitus 18.3. klo 9-16
 • Asiakasymmärryksen kerääminen 7.4. klo 9-16
 • Asiakasymmärryksen kiteyttäminen 8.4. klo 9-16
 • Sparraukset 11.-27.4 (tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ideointi ja palveluiden konseptointi webinaari 12.5. klo 9-12
 • Ideointi ja palveluiden konseptointi 19.5. klo 9-16
 • Kokeilemalla kehittäminen 20.5. klo 9-16
 • Tuotteistaminen 16.6. klo 9-16
 • Asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun johtaminen 17.6. klo 9-16

Koulutus on suunnattu kaikille palvelumuotoilusta kiinnostuneille omasta koulutustaustasta riippumatta. Koulutus soveltuu kaikkien alojen edustajille; yksityiselle, julkiselle sekä järjestösektorille.

Lue lisää