Palvelumuotoilu 10 op

15.3.–24.8.2022

Paikka: Tornio

Palvelumuotoilu 10 op:n koulutus on suunnattu palveluiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja palvelumuotoilusta kiinnostuneille. Koulutuksen sisältö on suunniteltu siten, että se soveltuu hyvin eri aloille – sekä yksityisen, julkisen että järjestösektorin edustajille. Voit opiskella palvelumuotoilua myös jos haluat suunnata uudelle uralle.

Koulutuksessa opit käytännönläheisesti palvelumuotoilun prosessin ja opit soveltamaan palvelumuotoilun menetelmiä.

Lähiopetuspäivät pidetään Torniossa Peräpohjolan Opistolla klo 9-16.
Verkkokoulutukset pidetää klo 9-12.

  • 15.3.2022 (verkkokoulutus) Johdanto palvelumuotoilun koulutukseen
  • 29.-30.3.2022 (lähiopetus) Johdatus muotoiluajatteluun ja Palvelun nykytilanteen kartoitus
  • 26.-27.4.2022 (lähiopetus) Asiakasymmärryksen kerääminen ja kiteyttäminen
  • 28.4. – 16.5.2022 sparraukset
  • 1.6.2022 (verkkokoulutus) Ideoinnin ja palveluiden konseptointi
  • 8.-9.6.2022 (lähiopetus) Ideointi ja konseptointi sekä Kokeilemalla kehittäminen
  • 23.-24.8.2022 (lähiopetus) Tuotteistaminen ja Asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun johtaminen

Lue lisää

Palvelumuotoilu Palo Koulutus