Palveluiden asiakaslähtöinen konseptointi ja kokeilemalla kehittäminen

13.3. ja 19.3. klo 12-16 | Etäkoulutus

Palvelumuotoilun avulla tähdätään kestävien tulevaisuuden ratkaisujen luomiseen.

Palvelumuotoilun avulla tähdätään kestävien tulevaisuuden ratkaisujen luomiseen. Palvelumuotoilun prosessi lähtee liikkeelle asiakasymmärryksen lisäämisestä ja kiteyttämisestä, mutta miten siitä eteenpäin? Miten asiakasymmärrys muuntuu ideoiksi ja konsepteiksi? Miten tulevaisuuden ratkaisuja voi kokeilla, vaikka ne eivät ole vielä olemassakaan?

Palvelukonsepti on uuden palveluratkaisun luonnos tai kokonaiskuvaus, jossa käydään läpi palvelun keskeinen idea. Konseptoinnin tavoite on kehittää ideaa ja tutkia sen vaihtoehtoisia toteutusmalleja sekä suunnitella ratkaisu, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin, on taloudellisesti kannattava sekä teknisesti mahdollinen toteutettavaksi. Konseptointia tukevat erilaiset kokeilut, joiden avulla projektia voidaan suunnata ja ideointia viedä ketterästi eteenpäin.

Koulutuksessa opit, miten uudet ratkaisumahdollisuudet voi tunnistaa, miten niihin ideoidaan ratkaisuja sekä miten palvelukonsepteja kehitetään. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin konseptointi- ja kokeilumenetelmiin, joista kouluttajilla on paljon kokemusta sekä niiden hyödyntäjinä että kehittäjinä.

 

Koulutuksen sisältö

Mitä palveluiden konseptointi tarkoittaa?

  • Visuaalinen ajattelu
  • Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen

Konseptoinnin menetelmät tutuksi

  • Ideointitekniikat
  • Konseptien kuvausmenetelmät
  • Konseptien arviointi- ja valintamenetelmät

Nopeat prototyypit ja kokeilemalla kehittäminen konseptoinnin tukena

  • Palveluiden prototypointi
  • Kokeilemalla kehittäminen
  • Palveluiden testaaminen ja pilotointi

Palvelukonseptin tarkempi kuvaaminen

Kohderyhmä: Palveluiden kehittämisen ammattilaiset alalta kuin alalta, jotka haluavat boostata kehittämistä kokeiluilla.

Koulutuksen järjestää Helsingin seudun kesäyliopisto. Asiantuntijana koulutuksessa Palon Essi Kuure

Lue lisää ja ilmoittaudu