Palvelupolku hahmottaa asiakkaan kokemuksen läpi palvelun

Palvelupolku on yksi asiakaslähtöisen kehittämisen keskeisimmistä työkaluista. Palvelupolun mallintaminen auttaa hahmottamaan palvelun sen käyttäjän näkökulmasta ja sen työstämisellä saadaan arvokkaita oivalluksia siitä, miten asiakas kokee palvelun ja miten palvelua kannattaisi kehittää, jotta se vastaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Syvennytään palvelupolkuun -koulutuksessamme saat tietoa palvelupolkujen tekemisestä ja pääset itse kokeilemaan palvelupolun mallintamista asiantuntijan opastuksella. Koulutus järjestetään työpajana ja se sisältää kouluttavia osuuksia painottuen kuitenkin käytännön tekemiseen. Työskentelyä varten voit valita oman palvelun, tai sen osan, jota haluat kehittää. Jos sinulla ei ole omaa palvelua, mutta haluat oppia palvelupolun mallintamisen tekniikan, voimme kuitenkin antaa sinulle esimerkkipalvelun harjoituksia varten.

Työstämäsi palvelupolkukuvauksen lisäksi saat mukaasi hyvän tietopaketin palvelupolkujen mallintamisesta sekä vinkkejä siitä, miten voit jatkaa palvelupolkukuvauksen hyödyntämistä omassa työssäsi tai työyhteisösi kanssa. Palvelupolusta on hyvä jatkaa palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämistä!


Koulutuksen ohjelma

8.30  Aamupala sekä kouluttajan ja osallistujien esittelyt
9.00  Palvelupolku ja asiakaslähtöinen kehittäminen
Aloitusinfo asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja palvelumuotoilusta. Käydään läpi infoa palvelupolusta menetelmänä, sen osista ja soveltamisesta käytäntöön.
9.45  Palvelun kohderyhmän määrittely
Palvelupolun tekemistä alustetaan määrittelemällä palvelun asiakasryhmät ja valitsemalla niistä tärkein kohderyhmä, jolle palvelupolku halutaan mallintaa.
10:00 Palvelupolun mallintaminen
Työstetään palvelupolkua kouluttajan opastuksella valitulle kohderyhmälle. 
12.00 Vinkit jatkoon
Päivän yhteenvetona käydään läpi vinkkejä miten palvelupolkuja voi työstää omassa työssä eteenpäin ja miten niitä voidaan laajemmin hyödyntää osana palveluiden kehittämistyötä.
13.00 Lopetus

Palvelumuotoilun koulutuksen tarvikkeita

Suositeltu osallistujamäärä

Enintään 12 henkilöä

Kenelle?

Koulutus soveltuu yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palveluista vastaaville henkilöille. Se soveltuu mainiosti myös yksinyrittäjillekin.

Palvelumuotoilu ja palvelupolku voivat olla sinulle jo käsitteinä tuttuja, mutta voit tulla mukaan koulutukseen vaikka nämä asiat olisivat sinulle aivan uusia.  

Paikka

Koulutus voidaan järjestää ympäri Suomea.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää koulutukseen liittyen, voit lähettää sähköpostia: info@palvelumuotoilupalo.fi. Voit myös soittaa puh. 0104199820.


Koulutuksen vetäjät

Koulutuksen vetää 1-2 Palon palvelumuotoilijaa (riippuen osallistujamäärästä). Heillä kaikilla on kokemusta palvelupolkujen mallintamisesta palveluiden kehittämisprojekteissa ja he osaavat antaa sinulle myös muita täsmäneuvoja asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja palveluiden muotoiluun.


Juulia Ruhala

Juulia-002-PaloKuvat3-MHON2116-Edit-MarkkuHonkalaPhotography-20171005.jpg

Juulia on palvelumuotoilija, jonka erityisosaamiseen kuuluu muotoiluajattelu ja visuaalinen ajattelu. Hän on mestari kuvaamaan ja konkretisoimaan niin fyysisiä kuin digitaalisiakin ratkaisuja. Juulia pystyy nopeasti konkretisoimaan asiat visuaalisesti paperille ja viemään sen viimeisteltyyn digitaaliseen muotoon - Adoben ohjelmat ovat hänellä hallinnassa vektoreista videoklippeihin. Juulia pitää erityisesti siitä, että erilaisten kuvauksien avulla palvelu voidaan saada mahdollisimman ymmärrettäväksi.

Juulian suosikkeja palvelumuotoilussa ovat luovat menetelmät ja työkalut. Hän pitää niiden soveltamisesta projekteissa ja työpajoissa, erityisesti silloin, kun niiden avulla saadaan kerättyä syvempää ymmärrystä tutkimuskohteesta. Juulia on hyvä esiintyjä ja työpajojen energinen vetäjä, joka ei pelkää heittäytyä ja pistää itseään likoon.

 
PALO-LowRes-Satu1-011-MarkkuHonkalaPhotography-20161215.jpg

Satu Huczkowski

Satu on asiakaslähtöisen kehittämisen ammattilainen, jolla on laaja kokemus asiakasymmärryksen keräämisestä ja hyödyntämisestä uusia palvelukonsepteja suunniteltaessa. Insinööritausta ja kattava kokemus ohjelmistoalalta auttavat etenkin digitaalisia palvelukonsepteja kehittäessä. Satu on toiminut pitkään palvelumuotoilijana finanssialalla digitaalisten työkalujen kehitysprojekteissa.

Satu haluaa erityisesti auttaa yrityksiä kehittämään omia palveluitaan ymmärtämällä paremmin palvelun käyttäjän näkökulma mm. palvelun käytön sujuvuudesta, houkuttavuudesta ja saavutettavuudesta. Satu on menestyksekkäästi ollut toteuttamassa erilaisia palvelumuotoilun koulutuksia ja työpajoja. Työpajojen osallistujat ovat olleet niin palveluiden käyttäjiä (lapsista ikäihmisiin), kuin palveluiden parissa työskenteleviä ammattilaisiakin.

Satun positiivinen ja helposti lähestyttävä luonne on suuri vahvuus ja tukee hänen toimimistaan ihmisten parissa. Satua kiinnostavat ihmiset kuluttajina sekä palveluiden ja tuotteiden käyttäjinä - heidän motiivinsa ja positiivisen tunteen säilyttäminen läpi palvelun.

 

Piia Innanen

PALO-LowRes-Piia1-001-MarkkuHonkalaPhotography-20161215.jpg

Piia on käyttäjälähtöisen suunnittelun rautainen asiantuntija yli 20 vuoden työ­koke­muk­sel­laan. Ennen Palon perustamista Piia työskenteli kansainvälisen yrityksen johtavana käyttö­­kokemussuunnittelijana. Hänen uransa saavutuksiin kuuluvat mm. Englannin toimi­pisteen käyttökokemussuunnittelutiimin pystyttäminen, prosessien ja koulutus­oh­jel­man kehittäminen kansainväliselle suunnittelutiimille, käyttöliittymäalustan suun­nit­te­lu­­ohjeistojen kehittäminen sekä roadmapin luominen. Vaikka Piia on toiminut usein teh­tä­vissä, joihin on liittynyt asioiden ja ihmisten vetäminen, hän kokee olevansa ennen kaik­kea helposti inspiroituva ideoija, suunnittelija ja toteuttaja. Piiaa kuvataan usein koko­nai­suuk­sien hallitsijaksi, joka taitaa myös yksityiskohdat.

Viimeiset 6 vuotta Piia on keskittynyt palvelumuotoiluun. Palvelumuotoilun menetelmät, asiakasymmärryksen syventäminen ja uusien palvelukonseptien luominen ovat tulleet Piialle tutuiksi useiden palvelumuotoiluprojektien vetäjänä. Piia on myös suosittu palvelu­muotoilun kouluttaja. Piia opettaa Palon koulutusten lisäksi Lapin yliopiston palvelu­muotoilun sivuainekokonaisuuden kursseja.

 
PALO-LowRes-Sari1-001-MarkkuHonkalaPhotography-20161215-3.jpg

Sari Komulainen

Sari on luonut uraa uusien palveluiden markkinoinnin, kehityksen ja pilotoinnin parissa. Käyttäjä- ja käytettävyystutkimukset kuuluvat hänen erikoisosaamiseensa, jota sopivasti täydentää palvelumuotoilun koulutus. Palvelujen käyttäjät ovat erityisesti Sarin sydäntä lähellä. Hänen lähestymistapansa asioihin on aina ihmislähtöinen, koska ihmisten arki, käyttäytyminen ja unelmat paljastavat heidän todelliset tarpeensa.

Sari on idearikas persoona. Kun inspiraatio roihahtaa, häneltä syntyy ideoita niin käytännön ongelmiin kuin villeimpiinkin tulevaisuuden visioihin. Sari on myös tehokas asioiden ja projektien organisaattori, jolla on paljon annettavaa palveluiden kehittämisen ja tehostamisen saralla.


Palautetta Palon vetämistä työpajoista ja koulutuksista

Aivan mahti koulutus; sain paljon uusia ajatuksia omaan työhön.
Mukava ja leppoisa tunnelma. Asiantuntevat opet, hyviä case-esimerkkejä. Hyvä aineisto!!
Selkeä kokonaisuus - hyvä ymmärrys syntyi viemään prosessia eteenpäin. Todella tarpeen, ajankohtainen koulutus!
+ Materiaali (vihko ja kortit)
+ Tietoperusta (myös “teoria”)
+ Käytännön harjoittelu
+ Molemmat kouluttajat itse innostuneita ja molemmilla osaamista ja halu jakaa sitä.
Koulutuksessa tehdään palvelumuotoilua pienryhmissä

Koulutuksessa tehdään palvelumuotoilua pienryhmissä

Koulutuksessa opitaan rennossa ilmapiirissä

Koulutuksessa opitaan rennossa ilmapiirissä

Eläydytään asiakkaan rooliin ja tehdään havaintoja

Eläydytään asiakkaan rooliin ja tehdään havaintoja

Kouluttajatkin heittäytyvät välillä mukaan

Kouluttajatkin heittäytyvät välillä mukaan

palvelumuotoilun case-tehtävä kulkee koulutuksen läpi

palvelumuotoilun case-tehtävä kulkee koulutuksen läpi

Välillä voidaan tehdä energisoivia harjoituksia

Välillä voidaan tehdä energisoivia harjoituksia

Kumiankka valvoo aikatauluja

Kumiankka valvoo aikatauluja


Tarvitsetko räätälöidyn koulutuksen organisaatiosi tarpeisiin?

Totetamme organisaatioiden erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä koulutus- ja valmennuskokonaisuuksia. Ota yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse info@palvelumuotoilupalo.fi.