Hyödyt

Kehittämistyön suurimpia hyötyjä ja yleisimpiä lopputuloksia voi olla:

 • Parantunut asiakas- ja palvelukokemus

 • Tyytyväisemmät ja sitoutuneemmat asiakkaat - sekä henkilökunta

 • Palveluhaasteiden ratkaiseminen

 • Uudet palveluideat ja -innovaatiot

tuotetut dokumentit Koostetaan asiakkaidemme tarpeiden mukaan (esim. osnakodit)

tuotetut dokumentit Koostetaan asiakkaidemme tarpeiden mukaan (esim. osnakodit)

Lopputulokset

Kehittämistyössä voidaan tehdä esimerkiksi seuraavia konkreettisia asioita:

 • Palveluideoiden kuvaukset ja priorisointi

 • Palvelukonseptien kuvaukset (visuaaliset ja toiminnalliset kuvaukset)

 • Palvelupolkukuvaukset

 • Palvelumallin kuvaukset (service blueprint)

 • Palvelukäsikirja

 • Palvelun prototyyppi

 • Palvelukonseptien ja prototyyppien kokeilut

 


Pohjolan Osuuspankin palvelu-uudistusta lähestyttiin kokonaisvaltaisesti asiakkaiden näkökulmasta.

Erityisen tärkeitä kehityskohtia löysitte, kun lähestyitte palvelukokonaisuuttamme useasta eri näkökulmasta.

Vaihtoehtojen tarjoaminen tuo lisäarvoa pankin palveluihin.
— Laura Harju-Autti, markkinointipäällikkö, Pohjolan Osuuspankki
Pankkikonttorin palvelumuotoilu paransi asiakaskokemusta huomattavasti ja näin houkuttelee uusia asiakkaita