Opetushallitus | Asiakaslähtöisen kehittämisen valmennusohjelma

Lähtötilanne

Tavoitteena oli lisätä Opetushallituksen sisäistä tietämystä asiakaslähtöisestä kehittämisestä, jotta henkilöstö pystyy itse toteuttamaan sitä omassa työarjessaan. Tämän lisäksi haluttiin luoda organisaation yhteinen asiakaslähtöisen kehittämisen toimintamalli valmennuohjelman aikana.

Projektitiedot

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka vastaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

OPH_Su_Ru_vaaka_RGB.png

Toteutus:
toukokuu 2018 - kesäkuu 2019

Työn eteneminen

Valmennusohjelma käynnistyi kesäkuussa 2018 ja se sisälsi yhteensä 12 lähipäivää sekä yhden sparrausklinikan. Ohjelmaan osallistui 25 Opetushallituksen henkilökunnan edustajaa ja sen aikana tutustuttiin mm. muotoiluajatteluun, asiakaslähtöisen kehittämisen lähtökohtiin, palvelumuotoiluprosessiin vaihe vaiheelta sekä kokeiltiin runsaasti erilaisia palvelumuotoilun olennaisia menetelmiä. Valmennusohjelman aikana osallistujat veivät pienryhmissä valitsemaansa Opetushallituksen kehittämiskohdetta eteenpäin palvelumuotoilun prosessin mukaisesti - oppiminen tapahtui siis vahvasti tekemisen kautta.

2018-11-15 16.35.06.jpg
2018-10-25+13.09.10.jpg
PaloOPHValmennusohjelma4.jpg

Lopputulokset

Valmennusohjelman jälkeen Palo koosti Opetushallitukselle oman asiakaslähtöisen kehittämisen oppaan, jonka avulla henkilöstö voi toteuttaa asiakaslähtöisiä toimia omassa työarjessaan.