Liminka | Osallisuusmallin kehittäminen

Projektin tiedot

Liminka on kunta, joka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Liminka on nykyisin noin 10 000 asukkaan rakas koti sekä monipuolisiin ja aktiivisiin luontoseikkailuihin soveltuva matkakohde, joka on erityisesti lapsiperheiden suosiossa.

Toteutus: marraskuu 2018 - kesäkuu 2019

Lähtökohta

osallisuusamallin luonti
IMG_6203.jpg

Projektin tavoitteena oli kehittää Limingan kuntalaisia palveleva osallisuusmalli, jonka työstämiseen osallistuisivat kunnan työntekijät, päättäjät sekä kuntalaiset itse. Osallisuusmallista ei haluttu pitkää tekstuaalista raporttia vaan visuaalinen esitys, joka kertoo miten kuntalainen voi osallistua ja vaikuttaa Limingassa.

Työn eteneminen

Limingan kunnan osallisuusmallia kehitettiin sekä kunnan työntekijöitä että kuntalaisia osallistaen. Projekti aloitettiin marraskuussa 2018 kunnan johtoryhmän kanssa pidetyllä kick-off -palaverilla.

Projektin aikana järjestettiin työpajoja ja osallisuuspilotteja. Työpajat ja pilotit lisäsivät ymmärrystä siitä, miten kuntalainen voi osallistua ja vaikuttaa oman kunnan asioihin sekä tuntea kuuluvansa osaksi kunnan yhteisöä. Tämän lisäksi kerättiin ideoita osallisuuspilotteihin ja -muotoihin liittyen.

Projektissa kiinnitettiin huomiota myös nuorten osallisuuteen. Sitä lähestyttiin Tupoksen koulun osallisuustunnin ja osallisuuspilottina olleen Meijän mesta -työpajan avulla.

Lopputulos

Lopullinen osallisuusmalli valmistui kesäkuussa 2019. Osallisuusmalli tehtiin ns. huoneentauluksi ja se kuvattiin kuntalaisen näkökulmasta. Se kertoo, miten kuntalainen voi osallistua ja vaikuttaa Limingan kunnassa.

Osallisuusmallin koostamisessa otettiin huomioon se, että malli voi toimia myös interaktiivisen nettiversion suunnittelun pohjana. Interaktiivisuuden avulla osallisuumalli ohjaisi kuntalaisia suoraan oikeaan tietoon tai vaikutuskanavaan.

Osallisuusmallikuvauksen lisäksi projektista tuotettiin kaksi raporttia; ensimmäinen kuvasi kuntalaisten työpajasta opittuja osallistumisen esteitä ja toinen veti yhteen projektissa opittuja asioita sekä pohti miten osallisuustyötä voisi Limingassa jatkokehittää.

Osallisuusmalli_v3-01.png