Oulun yliopisto | Aulapalveluiden kehittäminen

Oulun yliopiston aulapalvelut-organisaatio halusi kehittää omaa toimintaansa ja paneutua työntekijöidensä työarkeen ja sen haasteisiin. Tavoitteena oli paikantaa polttavimmat haasteet niin työtehtävistä kuin palveluntuotannon tiloistakin sekä saada suuntaviivoja uuden keskitetyn päätoimipisteen suunnittelulle.

OulunYliopistoAulapalvelut.jpg

Yhteistyö lähti käyntiin työarjen lähtötilanteen kartoituksella henkilökunnan työpajassa. Tämän jälkeen työntekijöiden työarkea havainnointiin paikan päällä viidessä aulapalveluiden toimipisteessä yliopiston kampuksilla Linnanmaalla ja Kontinkankaalla. Palvelumuotoilijat seurasivat työntekijöiden tavallista työpäivää jokaisessa pisteessä samalla heitä haastatellen. Haastattelujen välityksellä päästiin syvällisemmin käsiksi työntekijöiden keskeisimpiin ongelmiin niin työn tekemisen, tilojen toimivuuden kuin asiakaspalvelunkin suhteen. Tämän jälkeen kerättyä tietoa purettiin yhdessä henkilökunnan kanssa työpajassa, jossa käsiteltiin myös tulevaisuuden työtehtäviä. Kaikki havainnoinneista, haastatteluista ja työpajoista saatu tieto analysoitiin ja löydöksistä kirjoitettiin raportti, jossa oli mukana myös suositukset uuden päätoimipisteen suunnittelun ja rakentamisen pohjaksi.

Lopputulos

Aulapalveluiden kehittäminen on yliopistolla käynnissä ja raportin suosittelemia muutoksia on jo tehty useita.