Oulun Digi | Koulujen IT-palveluiden kehittäminen

Projektin tiedot

Oulun Digi vastaa Oulun kaupungin digitalisointiohjelmasta ja sen toteuttamisesta sekä ICT-palveluiden järjestämisestä Oulun kaupungissa. Oulun Digin asiakkaita ovat Oulun kaupungin hallintokunnat sekä tytäryhteisöt.

Projekti toteutettiin vuonna 2017.

Lähtökohta

Oulun Digi halusi kehittää kahta palvelukokonaisuuttaan, jotta ne sopisivat paremmin peruskoulujen ja lukioiden opettajien tarpeisiin.

Työn eteneminen

Yhteistyön aikana järjestettiin työpajoja, joissa keskityttiin juuri opettajille suunnattujen palveluiden kehittämiseen. Ennen työpajoja opettajia aktivoitiin erityisesti heille räätälöidyn luotaimen avulla. Luotaimen avulla opettajat kiinnittivät huomiota kyseisiin käyttämiinsä palveluihin yhden työviikon ajan. Luotain sisälsi erilaisia valmistelevia kysymyksiä ja siinä oli myös avoin päiväkirja-osuus kaikenlaisille muille merkinnöille. Luotaintutkimus toimi hyvänä alustuksena työpajoille, koska osallistujat olivat valmistautuneet asiakokonaisuuksiin ja heidän kokemuksensa palveluiden toimivuudesta olivat vielä tuoreena mielessä.

2017-10-06 10.15.01.jpg
2017-09-26 12.17.06.jpg

Lopputulos

Neljän työpajan ja luotaintutkimuksen pohjalta Palo koosti yhteenvetoraportin, jossa tuotiin esille opettajien palveluiden käytön haasteet sekä ideoidut ratkaisut. Raportissa tunnistettiin myös palveluiden kehittämisen arvoa tuottavat elementit opetustyössä.

Koska työpajoissa palveluiden kehittäjät tekivät yhteistyötä opettajien kanssa, heidän välinsä lämpenivät havaittavasti. Tämä johti siihen, että haasteet koettiin enemmän yhteisiksi ja empatiaa syntyi sekä käyttäjiä että myös palveluntarjoajaa kohtaan.

Palon osaaminen on aivan huippuluokkaa. Palo onnistui lunastamaan lupaukset jo ensimmäisessä tapaamisessa. Loppuraporttiin, jota olemme hyödyntäneet kehityshankkeissa, onnistuttiin tuomaan juuri sellainen näkemys kuin toivottiinkin. Kaikkiaan erinomaista työtä.
— Heikki Mikkonen, kehityspäällikkö, Oulun Digi