IT-palveluiden kehittäminen kouluille

Oulun Tietotekniikka (OTT), joka tuottaa IT-ratkaisuja Oulun kaupungin työntekijöille, halusi kehittää kahta palvelukokonaisuuttaan, jotta ne sopisivat paremmin peruskoulujen ja lukioiden opettajien tarpeisiin. Yhteistyön aikana järjestettiin työpajoja, joissa keskityttiin juuri opettajille suunnattujen palveluiden kehittämiseen. Ennen työpajoja opettajia aktivoitiin erityisesti heille räätälöidyn luotaimen avulla. Luotaimen avulla opettajat kiinnittivät huomiota kyseisiin käyttämiinsä palveluihin yhden työviikon ajan. Luotain sisälsi erilaisia valmistelevia kysymyksiä ja siinä oli myös avoin päiväkirja-osuus kaikenlaisille muille merkinnöille. Luotaintutkimus toimi hyvänä alustuksena työpajoille, koska osallistujat olivat valmistautuneet asiakokonaisuuksiin ja heidän kokemuksensa palveluiden toimivuudesta olivat vielä tuoreena mielessä.

Lopputulos

Koska työpajoissa palveluiden kehittäjät tekivät yhteistyötä opettajien kanssa, heidän välinsä lämpenivät havaittavasti. Tämä johti siihen, että mahdollinen vastakkainasettelu käyttäjien ja palveluntarjoajan välillä lieveni – haasteet koettiin enemmän yhteisiksi ja empatiaa syntyi sekä käyttäjiä että myös palveluntarjoajaa kohtaan.