Taiteen hyödyntäminen sote-palveluissa

Yhteistyömme Oulunkaaren Lähde-hankkeen kanssa sisälsi neljän erilaisen työpajan toteuttamisen ja niiden pohjalta tehdyn yhteenvedon. Yhteenvedossa kuvattiin mm. työpajojen tuloksia sekä alustava ehdotus toimintamallista, jossa taidetoiminta on otettu osaksi sote-palveluita.

Lisäksi toteutimme hankkeelle ns. Lähde-laatikon ja vihon, jotka sisältävät erilaisia erityiskohderyhmiä osallistavia tehtäviä ja menetelmiä.

Työpajassa Jatkotyöstettiin mm. taidepuiston alustavaa konseptia

Työpajassa Jatkotyöstettiin mm. taidepuiston alustavaa konseptia

LÄHDE-LAATIKKO

LÄHDE-LAATIKKO

Työpajoissa olivat seuraavat teemat:

  • Alkulähteellä – aloitustyöpaja, jossa määriteltiin kohderyhmiä ja kuvattiin tulevaa taidetoimintaa

  • Taide yksilöllisten työelämäpolkujen tukena – työpajassa analysoitiin käytettyä taidemuotoa ja osallistujien kokemuksia sekä muodostettiin erilaisia toimintamalliehdotuksia tulevaisuuden taidetoimintaa varten

  • Taidetta asumisen palveluihin! Sosiaalisen taiteen residenssi – työpajassa ideoitiin residenssitoimintamallin erilaisia muotoja

  • Julkiset tilat hyvinvoinnin ympäristönä/taidepuisto – työpajassa jatkokehitettiin taidepuiston konseptia ja ideoitiin erilaisia puistossa pidettäviä tapahtumia

Työpajoihin osallistuivat hankkeen henkilökunta, sote-ammattilaisia, taiteilijoita sekä kohderyhmien edustajia (kehitysvammaisia, syrjäytyneitä nuoria ja mielenterveyskuntoutujia).

Lue lisää Lähde-hankkeesta hankkeen sivuilta.