Taiteen hyödyntäminen sote-palveluissa

Yhteistyömme Oulunkaaren Lähde-hankkeen kanssa sisälsi neljän erilaisen työpajan toteuttamisen syksyllä 2017 ja niiden pohjalta tehdyn yhteenvedon. Yhteenvedossa kuvattiin mm. ehdotus toimintamallista, jossa taidetoiminta on otettu osaksi sote-palveluita.

Lisäksi toteutimme hankkeelle ns. Lähde-laatikon ja vihon, jotka sisältävät erilaisia erityiskohderyhmiä osallistavia tehtäviä ja menetelmiä. Työpajoihin osallistuivat hankkeen henkilökunta, sote-ammattilaisia, taiteilijoita sekä kohderyhmien edustajia (kehitysvammaisia, syrjäytyneitä nuoria ja mielenterveyskuntoutujia).

PaloLähdeHanke.jpg
PalonLähdeHanke2.JPG

Työpajoissa oli seuraavat sisällöt:

  • Alkulähteellä – aloitustyöpaja, jossa määriteltiin kohderyhmiä ja kuvattiin tulevaa taidetoimintaa

  • Taide yksilöllisten työelämäpolkujen tukena – työpajassa analysoitiin käytettyä taidemuotoa ja osallistujien kokemuksia sekä muodostettiin erilaisia toimintamalliehdotuksia tulevaisuuden taidetoimintaa varten

  • Taidetta asumisen palveluihin! Sosiaalisen taiteen residenssi – työpajassa ideoitiin residenssitoimintamallin erilaisia muotoja

  • Julkiset tilat hyvinvoinnin ympäristönä/taidepuisto – työpajassa jatkokehitettiin taidepuiston konseptia ja ideoitiin erilaisia puistossa pidettäviä tapahtumia

Lue lisää hankkeen sivuilta.