Iin Micropolis | Strategiatyön tukeminen

Projektin tiedot

Iin Micropolis Oy tuottaa Iin kunnan elinvoimapalvelut. Sen lisäksi Micropoliksen ilmastotiimi ”Greenpolis” tuo laajalle alueelle kasvua, liiketoimintaa ja työtä taloudellisesti kannattavasta ilmastotyöstä.

Lähtökohta

Iin Micropolis halusi tukea oman strategiansa uudistamiseen ja samalla vahvasti osallistaa henkilökuntaa sen tekemiseen.

Työn eteneminen

Strategian uudistusta tukeva työ tehtiin kahden työpajan avulla, joihin osallistui sekä Micropoliksen hallitus että suurin osa henkilöstöstä. Työpajoissa visioitiin Micropoliksen tulevaisuutta viiden ja kymmenen vuoden päähän, paikannettiin organisaation vahvuuksia, sen identiteettiä sekä erottautumistekijöitä muista. Työpajoissa ideoitiin myös konkreettisia lähitulevaisuuden toimintoja, joiden avulla tulevaan visioon päästäisiin. Lopuksi työpajojen aineistoista tehtiin analyysiä, raportti ja visualisointeja, joiden avulla Micropoliksessa kirjoitettiin lopullinen strategia.

MicropolisStrategia.jpg
MicropolisStrategia2.jpg

Lopputulos

  • Uudistettu strategia valmistui kesäkuussa 2018.