Lapin yliopisto | Korkeakoulutetun urapolun kehittäminen

Suunnittelimme ja toteutimme kaksi työpajaa, joissa työstettiin urapolkua ja palvelumallia korkeakoulutettujen työllistymisen edistämiseksi. Tavoitteena oli luoda palvelumalli urasuunnittelun tukemiseksi. Työpajoihin osallistuivat hankkeen työntekijät (Lapin yliopistosta ja Lapin ammattikorkeakoulusta), TE-toimiston edustajat ja heidän lisäkseen ensimmäisessä työpajassa oli mukana työttömiä työnhakijoita. Toisessa työpajassa mukana olivat rekrytoivien yritysten edustajat. Työpajoissa käytettiin monipuolisesti palvelumuotoilun eri menetelmiä, joilla kerättiin asiakasymmärrystä sekä ideoitiin ja konseptoitiin ideoita palvelumallin pohjaksi.

2015-06-10 14.59.16.jpg
2015-06-10 15.38.43.jpg

Lopputulokset

Lisätietoja hankkeesta ja työpajoista sekä niiden tuloksista löytyy hankkeen julkaisusta: https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=79556845-656f-4539-9343-f28b86f536bc

Todella hienosti suunniteltu ja ajoitettu työpaja ja suosittelemme teitä mielellämme vastaaviin työpajoihin myös jatkossa.
— Piia Kilpimaa, projektipäällikkö, Lapin yliopisto