Lapin yliopisto | Korkeakoulutetun urapolun kehittäminen

Projektitiedot

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin tiede- ja taideyliopisto. Arktinen yliopisto kouluttaa tieteen ja taiteen osaajia aivan Napapiirin tuntumassa modernilla kampusalueella. Lapin yliopistossa opiskelee noin 4400 opiskelijaa, ja jopa viidennes aloittavista opiskelijoistamme on kansainvälisiä opiskelijoita.

Projektin tilaaja oli Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut -yksikkö. Projekti toteutettiin vuonna 2015.

Lähtökohta

Lapin yliopiston tavoitteena oli kehittää palvelumallia korkeakoulutettujen urasuunnittelun tukemiseksi. Yhteistyömme tavoitteena oli tukea palvelumallin luomista palvelumuotoilutyöpajoin.

 

Toteutus

Suunnittelimme ja toteutimme kaksi työpajaa, joissa työstettiin urapolkua ja palvelumallia korkeakoulutettujen työllistymisen edistämiseksi. Työpajoihin osallistuivat hankkeen työntekijät (Lapin yliopistosta ja Lapin ammattikorkeakoulusta), TE-toimiston edustajat ja heidän lisäkseen ensimmäisessä työpajassa oli mukana työttömiä työnhakijoita. Toisessa työpajassa mukana olivat rekrytoivien yritysten edustajat. Työpajoissa käytettiin monipuolisesti palvelumuotoilun eri menetelmiä, joilla kerättiin asiakasymmärrystä sekä ideoitiin ja konseptoitiin ideoita palvelumallin pohjaksi.

2015-06-10 14.59.16.jpg
2015-06-10 15.38.43.jpg

Lopputulokset

Lisätietoja hankkeesta ja työpajoista sekä niiden tuloksista löytyy hankkeen julkaisusta: https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=79556845-656f-4539-9343-f28b86f536bc

Todella hienosti suunniteltu ja ajoitettu työpaja ja suosittelemme teitä mielellämme vastaaviin työpajoihin myös jatkossa.
— Piia Kilpimaa, projektipäällikkö, Lapin yliopisto