Palvelumuotoilupäivä Oulun teatterilla

Lähtökohta

2016-11-09+10.25.49.jpg

Pohjois-Suomen muotoilijat ry ja Palo yhdistivät voimansa vuoden 2016 Oulu Design Days viikon sisällön tuotannossa. Yhteistyön hedelmänä syntyi Palvelumuotoilupäivä Oulun teatterilla.

Palvelumuotoilupäivän tavoitteena oli levittää palvelumuotoilutietoa kaikille muotoilusta kiinnostuneille tuntuvalla ja käytännönläheisellä tavalla. Päivästä ei haluttu seminaaria, jossa istutaan ja kuunnellaan esityksiä ja paneeleja.

Oulun teatteri valikoitui päivän toteutuspaikaksi hyvien fasiliteettiensa vuoksi, mutta myös siksi, että teatterilta löytyi useita palvelumuotoiluun sopivia haasteita, joihin osallistujat saivat tarttua. Päivä järjestettiin voittoa tavoittelemattomana, eli järjestelytyö tehtiin Pro bono -periaatteella Palon ja Proton vapaaehtoisten voimin. Oulun teatteri tarjosi tilat käyttöön ilmaiseksi.

Toteutus

Päivä oli “loppuunmyyty” ja 36 osallistujaa jaettiin viiteen eri ryhmään, joissa jokaisessa oli oma fasilitaattori. Fasilitaattori esitteli ryhmälle todellisen palveluhaasteen sekä palvelumuotoilusta tuttuja menetelmiä, joilla haasteita voitiin lähetä ratkomaan. Tiimit tarttuivat työhön ja heillä oli aluksi mahdollisuus havainnoida teatterin toimintaa sekä haastatella teatterin työntekijöitä.

IMAG3789.jpg

Kun tiimit olivat muodostaneet hypoteesin siitä, mikä on ratkaistava ongelma, Palon Piia Innanen piti tiimeille 20 minuutin luennon palvelumuotoilusta ja muistutti siitä, että usein palveluntarjoajan näkemyksen mukaan muotoiltu ongelma voi projektin aikana muotoutua uudestaan.

Päivä jatkui fasilitaattoreiden ja tekemisen ohjaamana. Tiimit haastattelivat asiakkaita, ideoivat ja kehittivät prototyyppejä. Teatterin näyttelijät kävivät prototypoinnin aikana sparraamassa tiimejä improvisaation mahdollisuuksista. Lopuksi tiimit esittelivät tuloksensa toisilleen ja teatterin väelle roolipelien avulla.

Lopputulos

Palon saama palaute palvelumuotoilupäivästä oli ylitse vuotavan innostunut. Päivä oli ollut konkreettinen, tekemisen kautta opettava kokemus osallistujille. Se edesauttoi palvelumuotoilun filosofian levittämistä alueella. Päätavoitteissa onnistuttiin - toteutettiin erilainen päivä, joka erottui perinteisistä seminaareista.

Käsittämättömän paljon kokemuksellisesti saatiin aikaa, näin lyhyessä ajassa. Varmasti osallistujat olivat tyytyväisiä. Minä ainakin olin. Tekeminen oli paitsi hauskaa myös voimaannuttavaa!
Kiitos.
— osallistuja
2016-11-09 13.29.49-1.jpg