Kauppakeskus Valkean asiakasymmärrystutkimus

PaloKauppakeskusValkea.jpg

Toteutimme Kauppakeskus Valkeassa asiakasymmärrystutkimuksen, jossa pääpaino oli uudessa kauppakeskuksessa olevien kohteiden löydettävyydessä ja asiakkaiden ostoskäyttäytymisessä erityisesti ruoka- ja kosmetiikkaostoksiin liittyen.

Jalkauduimme asiakkaiden pariin ja haastattelimme heitä kauppakeskuksessa. Teimme myös yleisiä havaintoja.

Lopputulos

Tutkimuksen lopputulokseksi syntyi kattava raportti, jossa valaisimme asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia. Tämän lisäksi annoimme priorisoidun listauksen erilaisista toimenpidesuosituksista.

“Saimme arvokasta tietoa uusien palveluiden ja valikoimien toimivuudesta suhteessa asiakkaiden odotuksiin. Ostoskäyttäytymistutkimuksen avulla lisäsimme ymmärrystä niistä asioista, joihin asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluissamme, sekä selvitimme, millaisia ajatuksia asiakkailla on toiminnan kehittämisestä. Tutkimuksen tulokset johtivat monelta osin konkreettisiin toimenpiteisiin, mm. tuotteiden löydettävyyden ja palveluprosessin osalta.”

— Maria Ylitapio, markkinointipäällikkö, Osuuskauppa Arina

Lue yhteistyöstä lisää tästä.