Kaleva | Asiakasymmärrystutkimus

Projektitiedot

Kaleva on Pohjois-Suomen suurin media-alan yritys. Se tarjoaa asiakkailleen tuoreita uutisia, kiinnostavia juttuja ja hyödyllisiä palveluja joka päivä. Kaleva on vireä, tulevaisuuteen suuntautunut ja kasvava yhtiö, joka on mukana kehittämässä alansa uusimpia tuotteita ja palveluja.

Lähtökohta

PaloAsiakasymmärrytutkimusKaleva.jpg

Yhteistyön tavoitteena oli ymmärtää paremmin miten mediaa kulutetaan erilaisilla sähköisillä välineillä - millaisia ovat käyttötilanteet ja -tottumukset - sekä millaisesta sisällöstä ja kokemuksesta kuluttajat ovat valmiita maksamaan.

Työn eteneminen

Tutkimusta varten haastattelimme median suurkuluttajia heidän käyttökokemuksistaan, siitä miten he kuluttavat mediaa omassa arjessaan ja mistä he tällä hetkellä maksavat ja miksi. Syvää luotaavissa haastatteluissa osallistujat käytännössä näyttivät omilla sähköisillä laitteillaan miten he toimivat ja millaisia hyviä kokemuksia heille on syntynyt erilaisissa sovelluksissa.

Haastatteluissa kerätyn ymmärryksen pohjalta teimme Kalevalle kattavan suunnitteluohjeiston, joka pureutui tavanomaista syvällisemmälle tasolle. Näin varmistimme sen, että digitaalisen käyttäjäkokemuksen suunnittelu olisi mahdollisimman helppoa. Ohjeiston pääsisällön muodostivatkin tunnistetut asiakastarpeet sekä 50 konkreettiselle tasolle vietyä suunnitteluohjetta.

Lopputulos

Kalevan edustajat kertoivat, että lopputuloksena tuotettu suunnitteluohjeisto toi erittäin kattavasti esille asiakkaan äänen. He aikoivat hyödyntää sitä laajasti organisaation sisällä.

“Olimme tyytyväisiä lopputulokseen. Projektin lopputuloksena syntynyt suunnitteluohjeisto kiteytti palvelun selkeästi hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Tästä meidän oli helppo lähteä viemään projektia kohti konkreettisia asioita.”

— Nils-Erik Siren, projektipäällikkö