TUL | Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

PalonVapaaehtoistoiminta.jpg

TUL:ssa haluttiin etsiä uusia keinoja motivoida ja sitouttaa jäsenistöä urheiluseurojen vapaaehtoistyöhön. Yhteistyö aloitettiin keräämällä asiakasymmärrystä nopeiden yksilöhaastatteluiden avulla sovituilla liikuntapaikoilla Oulussa. Kerätyn tiedon ansiosta löydettiin mm. sitoutumisen kannalta tärkeitä motivointitekijöitä ja selkeitä esteitä aktiiviselle toiminnalle. Seuraavaksi urheiluseurojen edustajille järjestettiin yhteinen työpaja, jossa kerättyyn tietoon pohjautuen ideoitiin uusia keinoja jäsenien saavuttamiseksi ja aktivoimiseksi. Lopuksi koostimme TUL:lle raportin, jota käytetään säännöllisesti hyväksi heidän toimintansa kehittämisessä.

”Kehittelemämme ideat ovat suoraan siirrettävissä käytäntöön urheiluseuroissa. Tämä oli loistavaa ravistelua. Vanhoihin uriin uppoutuu niin helposti.”

- Leena Immonen, Aluepäällikkö, TUL Oulun ja Kainuun piiri