TUL | Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Projektitiedot

TUL ry on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöissä. TUL:oon kuuluu jäsenenä lähes 1000 urheiluseuraa ja se on toiminut jo sata vuotta. TUL koostuu 15 itsenäisestä piirijärjestöstä, Palon toimeksiantajana oli TUL:n Oulun ja Kainuun piirit.

Lähtökohta

TUL:ssa haluttiin etsiä uusia keinoja motivoida ja sitouttaa jäsenistöä urheiluseurojen vapaaehtoistyöhön.

Työn eteneminen

PalonVapaaehtoistoiminta.jpg

Yhteistyö aloitettiin keräämällä asiakasymmärrystä nopeiden yksilöhaastatteluiden avulla sovituilla liikuntapaikoilla Oulussa. Kerätyn tiedon ansiosta löydettiin mm. sitoutumisen kannalta tärkeitä motivointitekijöitä ja selkeitä esteitä aktiiviselle toiminnalle.

Seuraavaksi urheiluseurojen edustajille järjestettiin yhteinen työpaja, jossa kerättyyn tietoon pohjautuen ideoitiin uusia keinoja jäsenien saavuttamiseksi ja aktivoimiseksi.

Lopputulokset

Lopuksi koostimme TUL:lle raportin, jota käytetään säännöllisesti hyväksi heidän toimintansa kehittämisessä.

Kehittelemämme ideat ovat suoraan siirrettävissä käytäntöön urheiluseuroissa. Tämä oli loistavaa ravistelua. Vanhoihin uriin uppoutuu niin helposti.
— Leena Immonen, Aluepäällikkö, TUL Oulun ja Kainuun piiri