Liikuntakeskus Hukka | Palveluiden ja tilojen kehittäminen

Lähtökohta

Liikuntakeskus Hukka halusi kehittää omia tilojaan ja potentiaalisille asiakkaille suunnattua tutustumiskierrosta.

Projektitiedot

Liikuntakeskus Hukka on Oulun Heinäpäässä sijaitseva yksityinen liikuntakeskus. Alun perin Oulun Squashhallit Oy -nimellä toiminut perheyritys on perustettu vuonna 1976. Rakennus on vuosien varrella kokenut useita laajennuksia ja on tällä hetkellä kooltaan n. 14 000 neliötä.

Työn eteneminen

PaloHukkaVarjostus.jpg

Seurasimme tutustumiskierroksen aikaista vuorovaikutusta ja toimintaa varjostamalla, minkä jälkeen kävimme kyseisen kierroksen osallistujan kanssa uudestaan läpi haastatellen heitä. Haastatteluissa olennaisessa roolissa oli Oulun yliopiston uusi innovaationurkkaus, joka siirrettiin Hukan tiloihin. Kierroksen läpikäynti heti varjostuksen jälkeen oli hyvin hedelmällistä, koska saimme sen avulla selville runsaasti asioita, joita ei yleensä osata sanoa ääneen. Yliopiston innovaationurkkausta hyödynnettiin myös löydösten läpikävelyssä Hukan edustajien kanssa.

Lopputulokset

Haastatteluiden pohjalta koostettiin raportti esille tulleista asiakasnäkökulmista ja parannusehdotuksista. Useat parannusehdotukset liittyivät Hukan tiloihin ja toimintoihin. Lisäksi saatiin oivalluksia myyjien ja asiakkaiden kohtaamisen tueksi.

Oulun yliopisto sai projektista esimerkin, miten innovaationurkkausta voidaan hyödyntää.

Saimme pieniä mutta tärkeitä korjausehdotuksia sekä erinomaisia ideoita palvelumme kehittämiseksi. Palon kanssa oli ilo työskennellä, sillä yhteydenpito oli selkeää ja jokainen tutkimukseen osallistunut taho oli tyytyväinen kokonaisuuteen.

Suosittelen palvelumuotoiluprojektia kaikille yrityksille, jotka haluavat palvella asiakkaitaan paremmin tai jotka hakevat palvelustaan kilpailuvalttia.
— Anna Rounaja, toimitusjohtaja, Liikuntakeskus Hukka