THL | Osatyökykyisen palvelupolun kuvaaminen

Lähtökohta

Uusi suunta työelämään -hanke toivoi apua osatyökykyisten palvelupolkujen kuvaamiseen. Prosessi rakentui työpajatyöskentelyn ympärille ja pajoihin osallistuivat eri sidosryhmien asiantuntijat (sosiaalitoimi, työllisyyspalvelut ja TE-toimisto) ja hanketyöntekijät. 

Työn eteneminen

 

Projektitiedot

thl-logo-fi.png

Uusi suunta työelämään -hanke oli Oulun kaupungin ja Sosiaali- ja terveysministeriön alainen hanke, jossa kehitettiin palveluita ja toimintamallia osatyökykyisten työkyvyn tukemiseksi. Palon työn tilaajana toimi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL.

Toteutus: kevät-kesä 2018

Palvelupolun ja palvelumallin kuvaaminen

Palvelupolun ja palvelumallin kuvaaminen

Yhteistyö lähti käyntiin palvelumuotoilun koulutusosiolla, jotta kaikilla osallistujilla olisi samat lähtökohdat ja valmiudet asiakaslähtöiseen ajatteluun.

Työpajoja järjestettiin yhteensä kolme. Ensimmäisen pajan aikana osallistujat määrittelivät asiakasryhmiä ja kuvasivat asiakaspersoonia. Toinen työpaja puolestaan keskittyi palvelupolkujen muodostamiseen. Sidosryhmien työskentely yhdessä rikastutti polkuja, koska näin tuli kattavasti esille osatyökykyisen kohtaamia haasteita polun varrella. Työpajassa luotiin kaksi erilaista palvelupolkua, joiden pohjalta kolmannessa työpajassa pyrittiin rakentamaan vielä yksi yleisempi palvelupolku, joka kattaisi laajemmin eri tyyppisten osatyökykyisten tarpeita. Seuraavaksi yleisestä palvelupolusta tehtiin visuaalinen luonnos. Luonnoksen tarkastelun avulla polkua päätettiin jatkokehittää siten, että se toimisi ohjenuorana asiakaslähtöisessä toiminnassa. 

Osatyökykyisen asiakaslähtöinen palvelupolku

Osatyökykyisen asiakaslähtöinen palvelupolku

Lopputulos

Lopputuloksena syntyi Osatyökykyisen asiakaslähtöinen palvelupolku, joka toimii eri organisaatioiden työntekijöiden työkaluna. Kuvaus tuo esiin ne kohdat, joihin työntekijän olisi hyvä kiinnittää huomiota, jotta osatyökykyiselle löydetään uusi, hänelle paras, suunta elämään.