Oulun insinöörien toiminnan kehittäminen

Projektin lähtökohta oli kehittää Oulun insinöörien palveluita kohderyhmälle, jonka kanssa yhdistys oli havainnut haasteita. Projektissa olivat seuraavat vaiheet:

  1. Alkukartoitus – Ryhmäkeskustelu Oulun insinöörien avainhenkilöiden kanssa, jossa määriteltiin projektin tavoitteita ja toimenpiteitä. Tässä keskustelutilaisuudessa käytiin läpi nykyiset haasteet, avainhenkilöiden ymmärrys jäsenistöstä (oletukset/faktat) ja valittiin yhdessä haastattelututkimukseen osallistuvat henkilöt. Lisäksi ideoitiin yhdessä haastattelurunkoa, jota myös hiottiin myöhemmin sähköpostin välityksellä.

  2. Puhelinhaastattelututkimus – Haastateltiin puhelimitse 31 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Saimme yhteystiedot näille Insinööriliiton rekisteristä, josta heidät oli suodatettu yhdessä sovituilla kriteereillä. Haastatteluissa pureuduttiin mm. henkilöiden nykytilanteeseen, ammatti-identiteettiin, ensikokemuksiin ja odotuksiin liitosta, kokemuksiin liiton jäsenenä, palveluiden käyttöön.

  3. Tutkimusmateriaalin analysointi ja kiteytys raportiksi.

  4. Yhteissuunnittelutyöpaja – Työpajaan osallistui Oulun insinöörien avainhenkilöitä, jäseniä sekä myös opiskelijayhdistyksen jäseniä. Työpajassa jalkautettiin haastattelututkimuksen tulokset. Tämän pohjalta ideoitiin ratkaisuja esille tulleisiin haasteisiin. Ideoista valittiin parhaat, jotka kuvattiin palvelutarinoiksi ja lopuksi käytiin yhdessä läpi niiden toteuttavuutta.

2016-08-17 19.32.03.jpg
2016-08-17 20.17.33.jpg

Lopputulos

Yhdistys oli tyytyväinen tutkimuksen toteutukseen ja työpajaan. Tutkimus antoi kattavasti kuvaa kohderyhmästä, kumosi joitain ennakko-oletuksia ja toi uutta tietoa kohderyhmän näkemyksistä, ja osaksi myös vahvisti joitain ennakkokäsityksiä. Työpajassa syntyneet ideat olivat konkreettisella tasolla.

Työ ylitti odotuksemme! Tuli ekstraa, se yllätti. Tämä tuli meille ihan oikeaan tilanteeseen.
— Riitta Rusila, puheenjohtaja 2014-2016, Oulun Insinöörit ry