Oulun yliopiston kirjasto | Ryhmätyötilojen yhteissuunnittelu

Lähtökohta

PaloYliopistonKirjasto.jpg

Oulun yliopiston kirjastossa oltiin avaamassa uusia tiloja opiskelijoiden käyttöön ja opiskelijat haluttiin mukaan suunnittelemaan miten tiloja voisi hyödyntää, jotta ne palvelisivat parhaiten heidän tarpeitaan.

Toteutus

Opiskelijoille järjestettiin uusissa tiloissa ideointityöpajat, joissa he saivat miettiä, miten kyseisiä tiloja voitaisiin paremmin hyödyntää ja näin saada ne vastaamaamaan opiskeilijoiden tarpeita. Opiskelijat saivat myös kuvata suunnitelmansa ja halutessaan prototypoida ideoitaan.

PaloYliopistonKirjasto3.jpg

Opiskelijat lähtivät liikkeelle miettimällä aiemmin toteutun kyselyn kysymyksien kautta omia ja muiden opiskelijoiden tarpeita tiloille. Tämän jälkeen he jakaantuivat pienryhmiin ja siirtyivät huoneisiin ideoimaan. Lopuksi ryhmät esittelivät lopputulokset toisilleen ja kirjaston edustajille.

“Palvelumuotoilu Palo on kouluttanut, ohjannut ja innostanut meitä palvelujen muotoiluun asiakaslähtöisemmin. Palo fasilitoi vuodenvaihteen molemmin puolin ajoitetun opiskelijoiden osallistamisen kirjaston ryhmätyötilojen viihtyisyyden ja käytettävyyden lisäämistä tavoittelevaan suunnitteluun. Palvelumuotoilu Palon ammattitaito ja osaaminen on tukenut meitä kirjaston toimijoita. Opiskelijatyöpajoissa tammikuussa 2017 luotiin hienoja ja toteutuskelpoisia suunnitelmia. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.”

— Minna Abrahamsson-Sipponen, kirjastonjohtaja, Oulun yliopisto