Kastelli-Talot | Myyntiprosessin kehittäminen

PaloKastelli-Talot.jpg

Autoimme Kastelli-Taloja ymmärtämään paremmin oman myyntiprosessinsa ja asiakaskohtaamisten toimivuutta. Olimme erityisen kiinnostuneita niistä asiakkaista, jotka eivät olleet päätyneet Kastelli-Talon asiakkaiksi - ts. menetyistä asiakkaista. Tämän takia teimme asiakasymmärrystutkimuksen, joka toteutettiin puhelinhaastatteluina ja jossa kerättiin laajaa ymmärrystä menetyiltä asiakkailta ympäri Suomen. Haastatteluissa käytiin läpi myyntiprosessin eri vaiheita ja niissä syntyneitä kokemuksia sekä paneuduttiin niihin tekijöihin, joiden takia asiakkuus jäi syntymättä. Tekemämme tutkimus antoi siis Kastelli-Taloille vahvaa ymmärrystä asiakkaiden kokemuksista, verkkosivustonsa käytettävyydestä sekä keskeisistä myyntiprosessin vuorovaikutustilanteiden kehittämiskohteista.