Palvelupaletissamme on esimerkiksi:

  • Käyttökokemuksen arviointi (toteutetaan asiantuntijoiden voimin)

  • Käytettävyystestaukset ja -tutkimukset (käyttäjien kanssa)

  • Käyttökokemustutkimukset (käyttöympäristössä yhdistäen havainnoinnin ja haastattelun)

  • Käyttöönottokokemustutkimukset (out-of-the-box experience)

  • Käyttöliittymäsuunnittelu (vuorovaikutus- ja graafinen suunnittelu)

 Digitaalisten palveluiden kehitys on käyttäjälähtöistä ja iteratiivista