Tarvitsetko apua tuotteiden, palveluiden tai toiminnan kehittämiseen? 

Olemme mukanaTekesin Innovaatiosetelissä palveluntarjoajana. Nyt yrityksillä on siis mahdollisuus hyödyntää palvelumuotoilun asiantuntijoita oman yrityksensä kehittämisessä. Lisätietoja Tekesin sivuilta.

Alla esittelemme Palvelumuotoilu Palon kokonaisuudet, jotka olemme koostaneet Innovaatiosetelin käyttäjille. Kokonaisuudet ovat myös räätälöitävissä yrityksenne tarpeiden mukaisesti.

Syvennä asiakasymmärrystä

Asiakasymmärrys on yksi yrityksen tärkeimmistä pääomista. Yritys, joka tuntee asiakkaiden tarpeet ja odotukset parhaiten, saa ison kilpailuedun verrattuna muihin. Usein yritykset keräävätkin ahkerasti asiakastietoa, mutta haasteena on sen analysointi ja syventäminen sekä tiedon jäsentäminen helposti käytettävään muotoon. Monesti yritykset saattavat kokea myös epävarmuutta siitä, että onko asiakkaiden palautteen takana vain yhden henkilön toive vai kokevatko useammatkin asiakkaat samalla tavalla.

Tunne asiakkaasi! -paketimme avulla autamme sinua asiakasymmärryksen hyödyntämisessä - syventämällä jo kerättyä asiakastietoa ja jäsentämällä sen helposti käytettävään muotoon. Paketti sopii yritykselle, joka haluaa oppia lisää asiakkaistaan ennen ratkaisujen kehittämistä. Kiteytettyä asiakasymmärrystä hyödynnetään pakettiin kuuluvassa puolen päivän työpajassa, jossa voidaan ideoida asiakkaille uusia ratkaisuja.

AsiakaspersoonaPalo

Sisältö:

 • Olemassa olevan asiakastiedon läpikäynti ja analysointi.

 • Asiakasymmärrystiedon kerääminen soveltuvalla menetelmällä esimerkiksi
  3 ryhmäkeskustelua tai 6 yksilöhaastattelua tai 1-2 päivää asiakkaiden havainnointia

 • Tiedon kerääminen keskittyy siihen, millainen on asiakkaiden arki, mitä tiedostamattomia tarpeita heillä on ja mikä heille on tärkeää.

 • Kerätyn tiedon analysointi ja kiteyttäminen (esim. asiakaskuvaukset).

 • Löydösten läpikäynti räätälöidyssä työpajassa (3-4h) yhdessä yrityksen kanssa.

 • Jatkotoimenpiteiden ideointi ja priorisointi työpajan yhteydessä.

Hinta: 5000€ +alv 24%, joka sisältää yllä mainitun kokonaisuuden suunnittelun, toteutuksen ja toteutuksessa tarvittavat materiaalit. Hintaan ei sisälly mahdolliset tila- tai tarjoilukustannukset eikä rekrytointikulut.

 

Ensireaktioita! -pakettimme lähtee tutkimaan kehitteillä olevan tuotteen tai palvelun markkinapotentiaalia palvelumuotoilun lähestymistavalla - syvällisesti ja kiteyttäen olennaiset asiat. Kerättyä asiakasymmärrystä hyödynnetään pakettiin kuuluvassa puolen päivän työpajassa, jossa tuotetta tai palvelua viedään eteenpäin. Ensireaktioita! on kokonaisuus, joka kertoo miten asiakkaat kokevat tuotteesi tai palvelusi. Voimme selvittää myös olisivatko asiakkaasi valmiita ostamaan ja mitä esteitä ostamisen tiellä voi olla.

Sisältö:

 • Tuotteen tai palvelun aikaansaamien ensireaktioiden kerääminen soveltuvalla menetelmällä esimerkiksi
  3 ryhmäkeskustelua tai 6 yksilöhaastattelua tai jalkautuminen asiakkaiden pariin 1-2 päivää

 • Tiedon kerääminen keskittyy tuotteen tai palvelun tuottaman asiakaskokemukseen ymmärtämiseen sekä analysoi asiakkaiden ostovalmiutta.

 • Kerätyn tiedon analysointi ja löydösten kiteyttäminen raportiksi.

 • Löydösten läpikäynti räätälöidyssä työpajassa (3-4h) yhdessä yrityksen kanssa.

 • Jatkotoimenpiteiden ideointi ja priorisointi työpajan yhteydessä.

Hinta: 5000€ +alv 24%, joka sisältää yllä mainitun kokonaisuuden suunnittelun, toteutuksen ja toteutuksessa tarvittavat materiaalit. Hintaan ei sisälly mahdolliset tila- tai tarjoilukustannukset eikä rekrytointikulut.

Kokeilemalla kehittäminen

Kokeilemalla kehittämisen avulla asiakastarvetta voidaan testata nopeasti jo ennen varsinaisen teknisen ratkaisun olemassaoloa. Kokeilemisesta opitaan asioita, jotka vaikuttavat varsinaisen ratkaisun toteuttamiseen. Sen avulla säästetään aikaa ja resursseja, koska ei lähdetä tekemään asiakkaan näkökulmasta epäolennaisia asioita. Tärkeintä onkin keskittyä juuri niihin tarpeisiin, jotka kokeilua hyödyntäen havaitaan tuottavan eniten arvoa asiakkaalle.

Alla olevien pakettien avulla luomme yhdessä kanssasi ratkaisustasi demonstraation, jonka avulla voimme helposti ja nopeasti testata sitä sen potentiaalisten käyttäjien kanssa. Demo tai nopea prototyyppi on kevyt toteuttaa - tärkeintä on, että se kertoo kokeilijoille ydinajatuksen ja mahdollistaa nopean oppimisen asiakkaiden kanssa.

Kehitä kokeillen – digitaalinen demo

Tämä on kokonaisuus, jossa on seuraava sisältö:

 • Digitaalisen, kevyen demon rakentaminen yrityksen idean pohjalta.

 • Demon kokeilu (1-2 kierrosta) sen potentiaalisten käyttäjien kanssa parhaiten soveltuvalla menetelmällä ja palautteen kerääminen.

 • Palautteen analysointi.

 • Löydösten läpikäynti räätälöidyssä työpajassa (3-4h) yhdessä yrityksen kanssa.

 • Jatkotoimenpiteiden ideointi ja priorisointi työpajan yhteydessä.

Hinta: 5000€ +alv 24%, joka sisältää yllä mainitun kokonaisuuden suunnittelun, toteutuksen ja toteutuksessa tarvittavat materiaalit. Hintaan ei sisälly mahdolliset tila- tai tarjoilukustannukset eikä rekrytointikulut.

 

Kehitä kokeillen – nopeat prototyypit

Tämä on kokonaisuus, jossa on seuraava sisältö:

 • Nopeiden prototyyppien (esim. pienoismalli, pahvi- tai paperiprototyyppi) rakentaminen yrityksen idean/ideoiden pohjalta (1-2 kierrosta) yhdessä yrityksen kanssa.

 • Prototyyppien kokeilu (1-2 kierrosta) käyttäjien kanssa parhaiten soveltuvalla menetelmällä ja palautteen kerääminen.

 • Palautteen analysointi.

 • Löydösten läpikäynti räätälöidyssä työpajassa (3-4h) yhdessä yrityksen kanssa.

 • Jatkotoimenpiteiden ideointi ja priorisointi työpajan yhteydessä.

Hinta: 5000€ +alv 24%, joka sisältää yllä mainitun kokonaisuuden suunnittelun, toteutuksen ja toteutuksessa tarvittavat materiaalit. Hintaan ei sisälly mahdolliset tila- tai tarjoilukustannukset eikä rekrytointikulut.


Yllä esitellyt paketit sisältävät matkakustannukset Oulun seudulla. Tarvittaviin asiakasrekrytointeihin voimme yhdessä miettiä lopullisen toteutustavan - on tärkeää varmistaa, että osallistujat edustavat oikeaa asiakaskohderyhmää, jotta toimenpiteistä saadaan paras hyöty irti. Varsinainen asiakasrekrytointityö ei siis sisälly paketteihimme, mutta autamme mielellämme rekrytointiratkaisun suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä.