10 vinkkiä asiakaspalautteiden vastaanottoon

10 vinkkiä asiakaspalautteiden vastaanottoon

Asiakaspalvelu on vaativaa työtä. Sen merkitys asiakaskokemukselle on kuitenkin olennainen - tutkimusten mukaan 70% asiakaskokemuksesta muodostuu vuorovaikutuksesta palveluntarjoajan henkilökunnan kanssa. Yksi asiakaspalvelun haastavimmista paikoista on pettyneen asiakkaan kohtaaminen. Annamme tässä blogissa sinulle 10 vinkkiä asiakaspalautteiden vastaanottamiseen ja käsittelyyn.

Read More

Digikuntakokeilu kutsuu kuntia muotoilemaan digitaalisia palveluitaan

Digikuntakokeilu kutsuu kuntia muotoilemaan digitaalisia palveluitaan

Digikuntakokeilu on valtakunnallinen hanke, jossa tavoitteena on kokeilujen kautta aikaansaada hillitä kuntien kustannusten kasvua digitalisaatiota hyödyntämällä. Kokeilujen tavoitteena on myös parantaa asiakaskokemusta. Hanke edistää osaltaan kokeilukulttuuria, -ajattelua ja asennetta, kuntien verkostoitumista sekä asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä kuntasektorilla.

Read More

Kuntalaiset kehittivät keskustan asemakaavaa

Kuntalaiset kehittivät keskustan asemakaavaa

Olimme mukana Iin kunnan keskustan asemakaavan kehittämisprosessissa. Tehtävämme oli tuoda kuntalaiset mukaan kehittämisprosessiin, jotta asemakaavatyön pohjana on kuntalaisten todelliset tarpeet ja toiveet. Tämä blogi esittelee projektia ja sen osallistamisen menetelmiä.

Read More

Luomu- ja gluteenittomien tuotteiden valikoimissa on isoja eroja Oulun alueella

Luomu- ja gluteenittomien tuotteiden valikoimissa on isoja eroja Oulun alueella

Palvelumuotoilu Palo kartoitti Oulun alueen myymälöiden tuotevalikoimia luomu- ja gluteenittomien tuotteiden osalta. Vertailussa kävi ilmi, että kauppojen valikoimissa on huomattavia eroja. Kartoituksessa oli mukana yhteensä 15 luomu- ja 15 gluteenitonta tuotetta.

Read More

Digitaalisuus asiakaskokemuksen osana

Digitaalisuus asiakaskokemuksen osana

Hyvä käyttökokemus määrittelee tuotteen tai palvelun menestyksen. Jotta tuote tai palvelu palvelee parhaiten, täytyy sen kohdata käyttäjän tekniset ja visuaaliset mieltymykset, ja myös tunteet ja ajatukset. Palvelumuotoilun avulla pyritään palvelemaan asiakkaan tarpeita mahdollisimman hyvin ja palvelumuotoilun tulisikin olla luonnollinen osa kehitystyötä.

Read More

Kasvua liiketoimintaan palvelumuotoilulla ja asiakasymmärryksellä

Kasvua liiketoimintaan palvelumuotoilulla ja asiakasymmärryksellä

Hyvillä myyntitoimenpiteillä ja markkinoinnilla voidaan houkutella asiakas ostamaan – ainakin sen ensimmäisen kerran. Mutta ostaako asiakas uudestaan? Suositteleeko hän palvelua tuttavilleen? Tämä riippuu siitä millaisen asiakaskokemuksen asiakas saa. Pitkäjännitteisen kasvun avain ovat asiakkaat ja se, miten he kokevat palvelun.

Read More

Kauppojen lähiruokavalikoimissa isoja eroja

Kauppojen lähiruokavalikoimissa isoja eroja

Kartoitimme maaliskuun lopulla useiden Oulun alueen myymälöiden tuotevalikoimia lähellä valmistettujen tuotteiden osalta. Vertailussamme kävi ilmi, että kauppojen valikoimissa on huomattavia eroja. Tuotteiden saatavuuden lisäksi kartoituksessa arvioimme myös myymälöiden tarjoamaa ostokokemusta lähellä valmistettuihin tuotteisiin liittyen. Tällä hetkellä kuluttajia autetaan heikosti löytämään lähiruokaa ja näin tukemaan paikallista ruoantuotantoa.

Read More

Asenne ratkaisee

Asenne ratkaisee

Kun palveluratkaisuja suunnitellaan, me suunnittelijat pyörimme aiheen ympärillä enemmän kuin normaali kadun tallaaja. Unohdamme miltä asia näyttää asiakkaan silmin. Miltä palvelu näyttää ja tuntuu siinä yhdessä arjen tuokiossa, jossa sinulla ei ole taustatietoja ja kokonaiskuvaa - ja päässäkin voi pyöriä moni palveluun liittymätön asia. 

Read More