Palvelumuotoilu kehittää asiakaskokemusta ja liiketoimintaa

Palvelumuotoilu kehittää asiakaskokemusta ja liiketoimintaa

Palvelumuotoilu on englanniksi service design ja suomennoksessa käytetty muotoilu-sana ehkä harhauttaa eniten kuulijaa. Muotoilussa jää usein piiloon prosessi, jolla muotoilua tehdään. Hyvä tuotemuotoilu lähestyy tuotetta asiakkaan silmin. Tarkoituksena on muotoilla tuotteesta asiakkaan käyttötarkoitukseen ja luonnolliseen toimintatapaan mahdollisimman käyttökelpoinen ja toimiva tuote.

Read More

Kasvua liiketoimintaan palvelumuotoilulla ja asiakasymmärryksellä

Kasvua liiketoimintaan palvelumuotoilulla ja asiakasymmärryksellä

Hyvillä myyntitoimenpiteillä ja markkinoinnilla voidaan houkutella asiakas ostamaan – ainakin sen ensimmäisen kerran. Mutta ostaako asiakas uudestaan? Suositteleeko hän palvelua tuttavilleen? Tämä riippuu siitä millaisen asiakaskokemuksen asiakas saa. Pitkäjännitteisen kasvun avain ovat asiakkaat ja se, miten he kokevat palvelun.

Read More