Miten kaupunkimuotoilua lähdettiin tekemään Iin kunnassa?

Kristiina kertoo mitä kaupunkimuotoilu käytännössä oikein on

Euroopan Komissio palkitsi Iin kunnalle tehdyn kaupunkimuotoiluprojektin ”Innovatiiviset vähähiiliset palvelut” Euroopan parhaana ilmastotyönä syksyllä 2017. Miten sitten osallistamista ja kaupunkimuotoilua lähdettiin tekemään Iin kunnassa? Alla Kristiina kertoo kokemuksista projektin aikana sekä valaisee videolla mitä kaupunkimuotoilu käytännössä oikein on.

Palvelumuotoilun avulla tavoittelimme kuntalaisten osallistamista kehittämiseen sekä kunnan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä parempien arjen ratkaisujen avulla. Yhtenä kehittämisteemanamme oli liikkuminen ja joukkoliikenne. Joukkoliikenteestä tuli eri puolilta palautetta, että sitä tulisi nykyisiltään kehittää. Suurin kysymys kuuluikin miten? Olimme mielenkiintoisen ja haastavan kysymyksen äärellä: millainen joukkoliikenteen tulisi olla, jotta kuntalaiset käyttäisivät sitä. Lähdimme palastelemaan tätä monisyistä ja haastavaakin ongelmaa, jalkautumalla palvelumuotoilun keinoin iiläisten arkeen. Tavoitteena oli ymmärtää, mitä kuntalaisille tarkoittaa hyvä arki, sen sijaan että olisimme kysyneet liikkumistarpeista erilaisilla verkkokyselyillä.

Joukkoliikenteen asiakaspersoona

Joukkoliikenteen asiakaspersoona

Joukkoliikenteen kehittämisen taustalla vaikutti koko ajan palvelumuotoilun kehittämisprosessi, joka auttoi meitä asettumaan asukkaan saappaisiin. Palvelumuotoilussa on kyse ajattelutavan muutoksesta. Kun ymmärsimme, miten asukas arjessaan toimii, millaisia ongelmia hän kohtaa, mikä on hänelle arvokasta ja mitä hän tavoittelee, voitiin tieto kiteyttää asukaspersooniksi.  Yhden persoonan tarkoituksena oli kuvata yhden henkilötyypin arkea ja asenteita. Tämän kiteytetyn tiedon pohjalta lähdimme hakemaan yrityksiltä sellaisia kestäviä ratkaisuja, jotka vastaisivat ei ainoastaan tämän päivän, mutta myös huomisen tarpeisiin.  

Haimme haastekilpailun avulla yrityksiltä ratkaisuja, joista arvioinnin ja validoinnin kautta kehitimme parhaimpia eteenpäin yhdessä yritysten, asukkaiden ja kunnan henkilöstön kanssa palvelukonsepteiksi. Lopulta toteutimme kolmen viikon kokeilun parhaimmin arviointikriteereihimme vastanneen idean pohjalta. Kokeilu on sellainen projekti, jonka arvellaan lähtökohtaisesti epäonnistuvan, mutta opettavan. Kokeilut vähentävät myös riskiä, sillä kun ymmärrämme miten palvelu ja ihmiset toimivat, niin investoinnit voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin ja tuottaa parempia palveluita. Iin kokeilussa bussi vei työliikennematkailijat melkein kotiovelta melkein työpaikan ovelle. Kokeilun tuloksista voit lukea lisää täältä.

Kokeiluun lähdettiin, koska suuri osa iiläisistä kulkee päivittäin läheisiin kuntiin ja yksityisautoilun osuus liikkumisesta on Iissä suuri. Aiheen ajankohtaisuutta lisää myös se, että liikenne on yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista. Iin kunnassa on tehty jo pitkään määrätietoista työtä uusiutuvien energioiden ja resurssiviisauden eteen ja Ii on myös sitoutunut 80 %:n päästövähennykseen 2020 mennessä Euroopan etunenässä. Muotoilun menetelmin myös kaupunkilaisten, yritysten ja henkilökunnan luovuus voidaan valjastaa hyötykäyttöön parempien tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseksi.

Useiden selvitysten mukaan muotoilu parantaa organisaation kilpailukykyä ennen kaikkea silloin, kun muotoilua hyödynnetään kehittämisessä strategisella tasolla. Selvityksistä myös tulee ilmi, että nykyään vain osa organisaatioista hyödyntää muotoilua strategisesti. Yksi haaste kaupunkimuotoilussa onkin usein yksittäisten projektien vakiinnuttaminen pysyviksi toimintatavoiksi ja asukaslähtöisen ajattelumallin saanti osaksi jatkuvaa kehittämistä. 

Iissä joukkoliikenteen kehittämisellä ollaan saamassa pysyvämpää muutosta aikaan. Kokeilun reitin kaltainen uusi linja ollaan alustavasti ottamassa ruuhka-aikoina käyttöön osana Oulun paikallisliikenteen kehittämistä. On selvää, ettei muutosta tehdä yksin, vaan taustalla ohjaavat yhteisesti hyväksytty visio, uteliaisuus ja halu oppia uutta sekä hyvä tiimi ja verkosto. Miten nämä tekijät vaikuttivat Iin kaupunkimuotoilun onnistumiseen ja mitkä tekijät nousivat keskiöön muutoksen mahdollistajina? Siitä luvassa lisää lähiaikoina.

Lisätietoja aiheesta: Kokeilemalla kehittäminen on fiksua

Joukkoliikenteen asiakaspersoonat ovat myös katsottavissa täältä: http://www.greenpolis.fi/projektit/innohiili/