Innovatiiviset vähähiiliset palvelut -hanke ehdolla Euroopan parhaaksi!

Palvelumuotoilu kannattaa - tunnustusta innovatiiviselle kehittämiselle EU-tasolta

Palo on ollut mukana Iin Micropoliksen ja Proto ry:n Innovatiiviset vähähiiliset palvelut -hankkeessa vuoden 2016 syksystä lähtien. Olemme hankkeen kanssa yhteistyössä toteuttaneet kolme palvelumuotoilu-pilottia - joukkoliikenteen , asemakaavoituksen ja sähköisen harrastuspalvelun kehittämiseen liittyen. Kehittäminen hankkeessa on tehty hyvin ihmislähtöisesti, kuntalaisia eri tavoin osallistamalla. Joukkoliikenteessä ydin oli kattavassa käyttäjätutkimuksessa, asemakaavoitusta tuimme osallistamalla ja innostamalla kuntalaisia - ja harrastuspalvelua olemme kehittäneet kevyiden kokeilujen avulla.

Tämä ihmislähtöinen ote ja palvelumuotoilutyömme sai tänään tunnustusta EU-tasolla. Innovatiiviset vähähiiliset palvelut -hanke on valittu EU RegioStars Awards -kilpailussa finaaliin (Category 2 - Energy Union: Climate action). Eli hanke on ehdolla Euroopan parhaaksi!

Lue alta Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedote asiasta. Palo onnittelee ja pitää peukkuja finaalia varten!


Iiläinen ilmastotyö ehdolla Euroopan parhaaksi

Iissä toteutettava Innovatiiviset vähähiiliset palvelut -projekti tavoittelee voittoa RegioStars 2017 –kilpailussa. Euroopan komissio on valinnut hankkeen finaaliin, jonka voittaja julkaistaan Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla Brysselissä lokakuussa.

Iin kunnan tavoitteena on 80 prosentin hiilidioksidipäästövähennys vuoteen 2020 mennessä. Tämä on jopa 30 vuotta EU:n ilmastotavoitetta ripeämpi. Ilmastotyötä on tehty systemaattisesti kunnan toiminnoissa ja EU-osarahoitetun hankkeen myötä toimintaan on saatu mukaan myös alueen yrityksiä ja kuntalaisia.

Kuntalaiset osallistuvat vähähiilisten palvelujen suunnitteluun

- Tavoitteena on edistää toimintakulttuurin muutosta, sillä tulevaisuudessa kuntien vahvuus perustuu yhä enemmän kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten välisiin kumppanuuksiin, toteaa PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n toiminnanjohtaja Johannes Helama.

Visiota vahvistaa kuntalaki, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksille kunnan toiminnassa. Luovien alojen osaamista ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen luodaan hankkeessa kaupungin kehittäjien ja käyttäjien välille ymmärrystä ja yhteistä suuntaa Iin vähähiilisyydestä.

- Uskomme, että parhaimmat ratkaisut syntyvät yhteisöstä ja arjen viisaus eli kokemuksellinen asiantuntijuus löytyy ihmisistä itsestään, toteaa projektipäällikkö Kristiina Nurmenniemi.

Palvelumuotoilu Palo on toteuttanut käytännön pilotteja, joista hyvänä esimerkkinä on Iin kuntakeskustan kehittäminen. Kuntalaiset pääsivät suunnittelemaan keskustaa ja kertomaan minkälaisia ongelmia tai mahdollisuuksia arkeen kätkeytyy ja miten niihin voisi vaikuttaa. 

EU:n RegioStars-kilpailussa nostetaan esiin innovatiivisia aluekehittämisen hankkeita, joista voitaisiin saada inspiraatiota myös muualla EU:ssa. Iin hanke on valittu finaaliin kilpailun EU:n energiaunioni-hankkeen tavoitteita edistävänä ja ilmastonmuutosta hillitsevänä toimintana. Hankkeessa poikkeuksellista on luovien alojen ja elinkeinoelämän yhteistyö. Vuoden 2017 voittajat julkaistaan Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla Brysselissä lokakuussa. Teemaviikkoon odotetaan osallistujiksi noin 6000 aluekehityksen asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa.

Hankkeen päätoteuttajana on Iin Micropolis Oy ja osatoteuttajana PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta, Iin kunta, Iin Micropolis Oy ja PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry. Kokonaisbudjetti on 297 526 €, toteutusaika 1.12.2015 - 30.11.2017.

Lisätietoa
Projektipäällikkö Kristiina Nurmenniemi kristiina.nurmenniemi@micropolis.fi

PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n toiminnanjohtaja Johannes Helama johannes.helama@proto.fi

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

http://cor.europa.eu/fi/events/opendays/Pages/open-days.aspx