Digikuntakokeilu kutsuu kuntia muotoilemaan digitaalisia palveluitaan

Digikuntakokeilu logo su ja ru 370x.jpg

Digikuntakokeilu on valtakunnallinen hanke, jossa tavoitteena on kokeilujen kautta hillitä kuntien kustannusten kasvua digitalisaatiota hyödyntämällä. Kokeilujen tavoitteena on myös parantaa asiakaskokemusta. Hanke edistää osaltaan kokeilukulttuuria, -ajattelua ja asennetta, kuntien verkostoitumista sekä asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä kuntasektorilla.

Hanketta hallinnoiva Valtionvarainministeriö kilpailutti mm. palvelumuotoilun asiantuntijapalvelut digikuntakokeiluun osallistuvien kuntien käyttöön. Kilpailutus tehtiin Hilman kautta ja siihen osallistui Suomen suurimpia suunnittelutoimistoja. "Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyys" osa-aluelle tuli 19 tarjousta, joista valittiin 3 palvelumuotoilun osaamista tarjoavaa toimistoa/konsulttia. Palvelumuotoilu Palo sijoittui kilpailutuksen vertailussa toiseksi ja on siis yksi kilpailutuksen voittaneista palvelumuotoilutoimistoista.


Palvelumuotoilun hyödyntäminen osana digikokeiluja

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämis- ja kokeilutyössä monin eri tavoin. Voimme auttaa kuntia mm.:

Palo on ollut mukana kehittämässä ikäihmisille sähköistä palvelutarjotinta (Oulun kaupungin avaus-hanke)

Palo on ollut mukana kehittämässä ikäihmisille sähköistä palvelutarjotinta (Oulun kaupungin avaus-hanke)

  • Syvällisen asiakasymmärryksen hankinnassa
  • Digitaalisten palveluiden konseptoinnissa ja muotoilussa
  • Toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä
  • Palveluiden ja tuotteiden käytettävyyden ja käyttökokemuksen testauksessa sekä käyttöliittymäsuunnittelussa
  • Toteuttamalla räätälöityjä koulutuksia, valmennuksia tai työpajoja

Käytännön tasolla näiden toimintojen avulla voidaan:

  • Tunnistaa palvelun käyttäjien tarpeet ja tottumukset ts. syventää ymmärrystä palveluiden käyttäjistä
  • Löytää uusia palveluideoita asiakasymmärryksen avulla
  • Suunnitella palvelukonsepteja ja viedä niitä eteenpäin yhteiskehittämisen avulla
  • Toteuttaa palvelukonsepteista prototyyppejä ja testata loppukäyttäjillä syntyneitä ratkaisuja
  • Suunnitella ja toteuttaa palveluiden käytettävyystutkimuksia sekä suunnitella varsinaista käyttökokemusta

Palo tarjoaa digikuntakokeiluun osallistuville kunnille käyttöön kokeneen palvelumuotoilijan. Palossa olemme tehneet yhteistyötä useiden kuntien kanssa. Palvelumuotoilijoillamme on pitkä kokemus sähköisten palveluiden ja sovellusten käyttökokemuksen kehittämisessä sekä vaativienkin palvelumuotoiluprojektin läpiviennistä.


Asiakastutkimukset luovat ymmärryksen ja pohjan ratkaisujen kehittämiselle

Joukkoliikenteen kehittämisprojektissa tutkimme erilaisten käyttäjien tarpeita ja koostimme niistä asiakaspersoonat kehitystyökaluiksi

Joukkoliikenteen kehittämisprojektissa tutkimme erilaisten käyttäjien tarpeita ja koostimme niistä asiakaspersoonat kehitystyökaluiksi

Palon vahvuuksiin kuuluvat myös asiakasymmärrystutkimukset. Kokemuksemme perusteella, niissä saadaan tarpeellinen pohja palveluiden kehittämiselle. Tutkimuksissa tunnistetaan asiakkaiden todellisia tarpeita ja arkisia käyttäytymismalleja. Usein kehittämistyö perustuu oletuksiin, jotka voivat olla vääriäkin. Nämä on hyvä kumota tai vahvistaa tutkimusten avulla sekä löytää seikkoja, joita ei ole aiemmin huomioitu. Asiakasymmärrystutkimusten tulokset luovat empatiaa palvelun käyttäjää kohtaan, joka mahdollistaa asiakaslähtöisen kehittämisen. 

Kokeilevassa ympäristössä on myös hyvä mahdollisuus ymmärtää asiakkaita ja heidän tarpeitaa kokeilujen kautta. Pienet kokeilut ovat usein paljastavampia kuin pelkät haastattelut ja havainnoinnit ilman kokeiluja. Kokeiluihin on aina hyvä yhdistää näkökulma oppimisesta - miten kokeilun kautta voimme oppia lisää palvelun käyttäjistä. Näin ollen, jos kokeilu ns. epäonnistuu, sen toteuttamisesta saadaan maksimi hyöty irti, ja epäonnistuminen tuokin suuren onnistumisen asiakasymmärryksen muodossa.


Osallistavat palvelumuotoilutyöpajat

Iin kunnan keskustan asemakaavan kehittämistyöpajat. Kuntalaiset osallistuivat keskustan suunnittelutyöhön rakentamalla itse pienoismallit keskustasta.

Palveluiden kehittämiseen kuuluu monesti monipuolinen työpajatyöskentely. Palossa olemme erikoistuneet sekä kuntalaisia osallistaviin suunnittelu- ja ideointityöpajoihin sekä asiakasymmärrystä kartuttaviin työpajoihin. Aina ei palvelun käyttäjien tarvitse olla paikalla, usein myös ideoidaan ja kehitetään työntekijöiden kanssa. Yhtä kaikki, tuomme työpajoihin innostavia ja luovia menetelmiä, joilla voidaan porautua asioissa syvemmälle tai tuottaa runsaasti uusia ideoita ja konseptoida niitä.


Oletko mukana digikuntakokeilussa?

Jos palvelumuotoilun mahdollisuuksien hyödyntäminen kiinnostaa, autamme mielellämme määrittelemään mitä työ voisi sisältää. Meillä on palvelumuotoilu hallussa, sinä tunnet kokeilun kohteen ja sen haasteet. Ota yhteyttä Palon Piia Innaseen (puh. 0405410274), niin keskustellaan lisää kuinka voimme auttaa digitaalisten palveluiden kehittelytyössä ja kokeilujen toteuttamisessa.