Palvelumuotoilu sopii vallan mainiosti myös tapahtumien muotoiluun - case Move Oulu

Move Oulu on liikuntafestivaali, jossa liikunta- ja urheilualan toimijat pääsevät tuomaan omat lajinsa ja palvelunsa ihmisten lähelle, ja suuri yleisö pääsee kokemaan hyvähenkistä liikkumisen riemua ja tutustumaan itselleen aikaisemmin tuntemattomiin lajeihin.

Palvelumuotoilun tavoitteena elämyksellinen tapahtuma

Osallistuimme Move Oulun suunnitteluun tuomalla mukaan aimo annoksen asiakasymmärrystä. Yhdessä festivaalijohtaja Anna Lanaksen kanssa meillä oli tavoitteena muotoilla tapahtumasta elämyksellinen kokonaisuus, jossa huomioidaan eri asiakasryhmien tarpeet.

Tapahtuman muotoilun tavoitteet:

  • Ymmärtää paremmin eritoten yritysasiakkaiden tarpeita - sekä työhyvinvoinnin että sponsoroinnin kannalta.
  • Ymmärtää urheiluseurojen ja tavallisten liikkujien tarpeita.
  • Osallistaa eri sidosryhmät tapahtuman suunnitteluun ja muotoilla tapahtuma vastaamaan heidän tarpeitaan.

Keskiössä yritysten tarpeet

Keräsimme asiakasymmärrystietoa tapahtuman suunnitteluvaiheessa, jotta varmistetaan oikeanlainen tapahtumasisältö, markkinointi ja viestintä.

  • Haastattelimme tärkeitä yhteistyö/asiakasryhmiä.
  • Ideoimme elämyksiä yhteiskehittelytyöpajassa seurojen ja liikunnanharrastajien kanssa.
  • Yhteiskehittelimme palveluntuottajan kanssa kiteytetyn asiakasymmärryksen pohjalta.

Tulokset 

Saavutimme mm. seuraavia tuloksia:

Olen kiitollinen hyvästä onnestani, kun Palon huippuammattilaiset ottivat asiakseen toteuttaa taustatutkimuksen tapahtuman suunnittelun tueksi. Ymmärrys asiakkaastamme ja yhteistyökumppaneistamme on tapahtumalle tärkein olemassa oleva väline.
— Anna Lanas, festivaalijohtaja
  • Ymmärrys yritysasiakkaiden ja liikunnan harrastajien tarpeista.
  • Uusia sisältöideoita.
  • Käsitys siitä, miten tapahtumaa tulisi markkinoida.

Tulosten läpikäynti Annan kanssa oli antoisaa, ja tapahtuman rakennetta muotoiltiin yhdessä vastaamaan asiakasryhmien tarpeita. Asiakasryhmien erilaisuuden huomioiminen näkyy hyvin tapahtuman rakenteessa, jossa on huomioitu yritykset, seikkailuhenkiset ja perheet.


Katso video palvelumuotoilutyöpajasta, jonka järjestimme Move Oululle: