Konseptoinnin lopputuloksena voi olla esimerkiksi:

  • Uusi/uudistettu ja testattu palvelukonsepti
  • Palveluhaasteen ratkaiseminen
  • Parantunut asiakaskokemus eli tyytyväisemmät asiakkaat
  • Uudet palveluinnovaatiot

Erityisen tärkeitä kehityskohtia löysitte, kun lähestyitte palvelukokonaisuuttamme useasta eri näkökulmasta.

Vaihtoehtojen tarjoaminen tuo lisäarvoa pankin palveluihin.
— Laura Harju-Autti, markkinointipäällikkö, Pohjolan Osuuspankki
Pankkikonttorin palvelumuotoilu paransi asiakaskokemusta huomattavasti ja näin houkuttelee uusia asiakkaita

Olemme auttaneet mm. seuraavia organisaatioita palveluiden konseptoinnissa: