Kehittämistyön suurimpia hyötyjä ja yleisimpiä lopputuloksia voi olla:

 • Parantunut asiakas- ja palvelukokemus
 • Tyytyväisemmät ja sitoutuneemmat asiakkaat - sekä henkilökunta
 • Palveluhaasteiden ratkaiseminen
 • Uudet palveluideat ja -innovaatiot 
 tuotetut dokumentit Koostetaan asiakkaidemme tarpeiden mukaan (esim. osnakodit)

tuotetut dokumentit Koostetaan asiakkaidemme tarpeiden mukaan (esim. osnakodit)

Kehittämistyössä voidaan tehdä esimerkiksi seuraavia konkreettisia asioita:

 • Palveluideoiden kuvaukset ja priorisointi
 • Palvelukonseptien kuvaukset (visuaaliset ja/tai toiminnalliset kuvaukset)
 • Palvelupolkukuvaukset
 • Palvelumallin kuvaukset (service blueprint)
 • Palvelukäsikirja
 • Palvelun prototyyppi
 • Palvelukonseptien ja prototyyppien kokeilut

 


Pohjolan Osuuspankin palvelu-uudistusta lähestyttiin kokonaisvaltaisesti asiakkaiden näkökulmasta.

Erityisen tärkeitä kehityskohtia löysitte, kun lähestyitte palvelukokonaisuuttamme useasta eri näkökulmasta.

Vaihtoehtojen tarjoaminen tuo lisäarvoa pankin palveluihin.
— Laura Harju-Autti, markkinointipäällikkö, Pohjolan Osuuspankki
 Pankkikonttorin palvelumuotoilu paransi asiakaskokemusta huomattavasti ja näin houkuttelee uusia asiakkaita

Olemme auttaneet mm. seuraavia organisaatioita palveluiden kehittämisessä: