Konseptoinnin lopputuloksena voi olla esimerkiksi:

lopputulokset Koostetaan asiakkaidemme tarpeiden mukaan (esim. osnakodit)

lopputulokset Koostetaan asiakkaidemme tarpeiden mukaan (esim. osnakodit)

  • Palveluideoiden priorisointi ja kuvaukset
  • Konseptikuvaus (visuaalinen ja/tai toiminnallinen kuvaus)
  • Palvelun prototyyppi
  • Palvelupolkukuvaukset
  • Palvelumallin kuvaus (service blueprint)
  • Konseptitestauksen raportti
  • Palvelukäsikirja

Positiivisina 'sivuvaikutuksina' muun muassa

  • Palveluhaasteen ratkaiseminen
  • Parantunut asiakaskokemus eli tyytyväisemmät asiakkaat
  • Uudet palveluinnovaatiot

Pohjolan Osuuspankin palvelu-uudistusta lähestyttiin kokonaisvaltaisesti asiakkaiden näkökulmasta.

Erityisen tärkeitä kehityskohtia löysitte, kun lähestyitte palvelukokonaisuuttamme useasta eri näkökulmasta.

Vaihtoehtojen tarjoaminen tuo lisäarvoa pankin palveluihin.
— Laura Harju-Autti, markkinointipäällikkö, Pohjolan Osuuspankki
Pankkikonttorin palvelumuotoilu paransi asiakaskokemusta huomattavasti ja näin houkuttelee uusia asiakkaita

Olemme auttaneet mm. seuraavia organisaatioita palveluiden konseptoinnissa: