Uusi valmennusohjelma yhdistää asiakaslähtöisen palvelutyön ja palvelumuotoilun

Uusi valmennusohjelma yhdistää asiakaslähtöisen palvelutyön ja palvelumuotoilun

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen ja kokeilee valinnan vapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluhohjauksen rooli tulee valinnan vapauden vallitessa korostumaan merkittävästi. Tarvitaan uudenlaista tietoa, mutta myös entistä asiakaslähtöisempää työotetta. Tähän tarpeeseen kehitimme yhdessä Valmennustalo Virran kanssa uudenlaisen valmennusohjelman, jossa yhdistyy käytännön asiakaspalveluvalmennus ja palvelumuotoilu. Palveluohjaajan työtä ja roolia kehitetään samaan aikaan.

Read More

10 vinkkiä asiakaspalautteiden vastaanottoon

10 vinkkiä asiakaspalautteiden vastaanottoon

Asiakaspalvelu on vaativaa työtä. Sen merkitys asiakaskokemukselle on kuitenkin olennainen - tutkimusten mukaan 70% asiakaskokemuksesta muodostuu vuorovaikutuksesta palveluntarjoajan henkilökunnan kanssa. Yksi asiakaspalvelun haastavimmista paikoista on pettyneen asiakkaan kohtaaminen. Annamme tässä blogissa sinulle 10 vinkkiä asiakaspalautteiden vastaanottamiseen ja käsittelyyn.

Read More

Digikuntakokeilu kutsuu kuntia muotoilemaan digitaalisia palveluitaan

Digikuntakokeilu kutsuu kuntia muotoilemaan digitaalisia palveluitaan

Digikuntakokeilu on valtakunnallinen hanke, jossa tavoitteena on kokeilujen kautta aikaansaada hillitä kuntien kustannusten kasvua digitalisaatiota hyödyntämällä. Kokeilujen tavoitteena on myös parantaa asiakaskokemusta. Hanke edistää osaltaan kokeilukulttuuria, -ajattelua ja asennetta, kuntien verkostoitumista sekä asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä kuntasektorilla.

Read More

Kuntalaiset kehittivät keskustan asemakaavaa

Kuntalaiset kehittivät keskustan asemakaavaa

Olimme mukana Iin kunnan keskustan asemakaavan kehittämisprosessissa vuoden 2016 syyskuusta vuoden 2017 helmikuuhun. Tehtävämme oli tuoda kuntalaiset mukaan kehittämisprosessiin, jotta asemakaavatyön pohjana on kuntalaisten todelliset tarpeet ja toiveet.

Tämä blogi esittelee projektia ja sen osallistamisen menetelmiä. Lisäksi blogi on kooste myös medianäkyvyydestä, jonka projektimme sai.

Read More

Palvelumuotoilu kehittää asiakaskokemusta ja liiketoimintaa

Palvelumuotoilu kehittää asiakaskokemusta ja liiketoimintaa

Palvelumuotoilu on englanniksi Service Design ja suomennoksessa käytetty muotoilu-sana ehkä harhauttaa eniten kuulijaa, koska muotoilu nähdään usein vain sen lopputuloksen kautta. Muotoilu ymmärretään tuotteiden esteettisenä paranteluna, jonka tarkoitus on saada tuote ulkonäöllisesti haluttavaksi kuluttajalle. Mikä muotoilussa jää usein piiloon, on prosessi, jolla tuotemuotoilua tehdään. Hyvä tuotemuotoilu lähestyy tuotetta asiakkaan silmin. Tarkoituksena on muotoilla tuotteesta asiakkaan käyttötarkoitukseen ja luonnolliseen toimintatapaan mahdollisimman käyttökelpoinen ja toimiva tuote.

Read More

Palvelumuotoilu - vanha tuttu uudessa muodossa?

Palvelumuotoilu - vanha tuttu uudessa muodossa?

Siitä huolimatta, että suurin osa palveluntuottajista ilmoittaa olevansa asiakaslähtöinen, törmään tämän tästä palveluihin, jotka eivät todellakaan tunnu asiakaslähtöisiltä. Itse asiassa harva palvelu koetaan aidosti asiakaslähtöiseksi. Uskon kuitenkin, että suurin osa organisaatioista haluaa olla asiakaslähtöisiä ja luoda asiakkaille ylivertaisia kokemuksia - tämän tiedostetaan olevan tärkeää menestymisen kannalta. Mutta tuovatko organisaatioiden käytössä olevat työkalut asiakkaiden kuuntelemiseksi ja ymmärtämiseksi tarpeeksi syvällistä tietoa? Joskus pinnallista tietota tuottavat menetelmät voivat jopa tuoda väärää tietoa asiakkaista ja heidän todellisista tarpeista. Siksi voi olla haastavaa tuottaa aidosti asiakaslähtöisiä palveluita.

Palvelumuotoilun lähestymistavassa on piirteitä, jotka tekevät aidon asiakaslähtöisyyden mahdolliseksi.

Read More

Luomu- ja gluteenittomien tuotteiden valikoimissa on isoja eroja Oulun alueella

Luomu- ja gluteenittomien tuotteiden valikoimissa on isoja eroja Oulun alueella

Palvelumuotoilu Palo kartoitti Osuuskauppa Arinan toimeksiannosta marraskuussa useiden Oulun alueen myymälöiden tuotevalikoimia luomu- ja gluteenittomien tuotteiden osalta sekä alustavasti myös vegaanituotteiden osalta. Vertailussa kävi ilmi, että kauppojen valikoimissa on huomattavia eroja. Kartoituksessa oli mukana yhteensä 15 luomu- ja 15 gluteenitonta tuotetta. Molempiin valikoimiin valittiin omissa tuoteryhmissään suosituimpien valmistajien tuotteita. Koska vegaani­tuotteiden osalta tehtiin vasta alustavaa tutkimusta, niiden lukumäärä oli pienempi.

Read More