Erimerkki menetelmästä, jossa käytettiin tarinaa ja tehtäviä

Erimerkki menetelmästä, jossa käytettiin tarinaa ja tehtäviä

Esimerkkejä erilaisista käyttämistämme menetelmistä:

  • Luotaimet ja kyselyt
  • Luovat menetelmät (esimerkiksi kuvat, tarinat, piirtäminen, käsillä tekeminen, draama)
  • Havainnoivat menetelmät (esimerkiksi palvelusafarit, haamuasioinnit, varjostus)
  • Haastattelut - puhelinhaastatteluista syvällisiin yksilöhaastatteluihin
  • Työpajat ja ryhmäkeskustelut

 Asiakaspersoona kuvaa asiakkaan, hänen arkensa ja arvomaailmansa

Asiakaspersoona kuvaa asiakkaan, hänen arkensa ja arvomaailmansa

Lopputuloksena voi olla esimerkiksi:

  • Kehittämisen toimenpidesuunnitelma
  • Palvelukokemusraportti
  • Suunnitteluohjeisto
  • Asiakaspersoonat tai -profiilit
  • Empatiavideot

Lopputuloksena syntynyt suunnitteluohjeisto kiteytti palvelun selkeästi hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Tästä meidän oli helppo lähteä viemään projektia kohti konkreettisia asioita.
— Nils-Erik Siren, projektipäällikkö, Kaleva

Lue lisää yhteistyöstämme Kalevan kanssa täältä.

 Suunnitteluohjeiston avulla asiakkAIDEN näkökulma ohjaa palvelun suunnittelua

Suunnitteluohjeiston avulla asiakkAIDEN näkökulma ohjaa palvelun suunnittelua


Olemme auttaneet mm. seuraavia organisaatioita ymmärtämään asiakkaitaan paremmin: